Weststrate Martin

Zondagavond – deel 3

CD
Auteur

Weststrate Martin

Conditie

Nieuw

Uitgever

Symfonia

Uitvoering

CD

ISBN

8718028543844

14,95

Beschrijving

Martin Weststrate
Meditatief orgelspel over de psalmen
Evangelisch Lutherse Kerk – Den Haag

1. Psalm 35 Twist met mijn twisters, hemelheer/Laat vromen, juichend t’ allen tijd’
2. Psalm 80 Neem Isrels Herder, neem ter oren/Behoud ons, Heer’ der legermachten
3. Psalm 68 Maar ‘t vrome volk, in U verheugd/Geloofd zij God met diepst ontzag!
4. Psalm 27 God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen?
5. Psalm 22 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij
6. Psalm 48 De Heer’ is groot; elk zing’ Zijn lof/Want deze God is onze God
7. Psalm 103 Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden/Maar ‘s Heeren gunst zal over die Hem vrezen
8. Psalm 73 Ja waarlijk, God is Isrel goed/Wien heb ik nevens U omhoog?
9. Psalm 69 O God, verlos en red mij uit den nood
10. Psalm 97 Gods vriend’lijk aangezicht
11. Psalm 23 De God des heils wil mij ten Herder wezen
12. Psalm 93 De Heer’ regeert; de hoogste Majesteit/Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan
13. Psalm 47 Zingt des Hoogsten eer’
14. Psalm 89 Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht
15. Psalm 105 Looft, looft, verheugd den Heer’ der Heren/Vraagt naar den Heer’ en Zijne sterkte
16. Psalm 33 Maar d’ altoos wijze raad des Heeren/Laat ons alom Zijn lof ontvouwen
17. Psalm 116 God heb ik lief, want die getrouwe Heer’/Ik zal met vreugd in ‘t huis des Heeren gaan
18. Psalm 21 O Heer’, de Koning is verheugd
19. Psalm 136 Looft den Heer’, want Hij is goed/Geeft den God des hemels eer
20. Gebed des Heeren Ja, Amen, trouwe Vader, ja