Spruyt Bart Jan Dr.

Voor religie en vrijheid

Paperback
Auteur

Spruyt Bart Jan Dr.

Conditie

Zo goed als nieuw

Uitvoering

Paperback

Uitgever

Erdee Media Groep

ISBN

9789078833000

Aantal blz.

303

12,50

Op voorraad

Beschrijving

Het christelijk geloof heeft een doorslaggevende rol gespeeld bij het ontstaan van onze rechtstaat en tolerantie. Volgens het liberale verhaal, dat heden ten dage dominant is, hebben wij onze democratie, rechtstaat en verdraagzaamheid aan de Verlichting, de Franse Revolutie en de liberale Grondwetten uit de negentiende eeuw te danken. Niets is minder waar.
In dit boek zijn teksten bijeengebracht uit de gehele christelijke traditie, van de Middeleeuwen tot Luther en Calvijn, calvinistische rechtsgeleerden, mannen van het Réveil als Groen van Prinsterer en A. F. de Savornin Lohman, en latere denkers als O.Noordmans, Paul Scholten, A. A. van Ruler en G. Holdijk. Zij maken duidelijk dat het christelijke Godsbeeld en mensbeeld de basis legde voor de waarden van onze rechtstaat en voor echte tolerantie, dat heel wat verdraagzamer is dan de tolerantie van veel hedendaagse liberalen.
Zonder christelijk geloof geen vrijheid, geen rechtstaat, geen democratie is de centrale stelling van dit boek.
Dr. Bart Jan Spruyt (1964) is historicus en in 1996 in Leiden in de theologie gepromoveerd.
Hij werkte jarenlang in de politieke journalistiek en was directeur van de conservatieve Edmund Burke Stichting.
Hij is nu leraar geschiedenis en maatschappijleer aan het Wartburg College (locatie Guido de Bres) te Rotterdam en universitair docent
kerkgeschiedenis aan het (Hersteld) Hervormd Seminarie (Vrije Universiteit).