Spurgeon C.H.

Voor iedere avond : dagboek voor huisgezin of binnenkamer

softcover
Auteur

Spurgeon C.H.

Conditie

Gebruikt

Uitvoering

softcover

Uitgever

De Groot Goudriaan

Aantal blz.

367

4,00

Beschrijving

Voor iedere avond, dagboek voor huisgezin of binnenkamer van de bekende prediker Spurgeon.
Fotografische herdruk van de zesde onveranderde druk van D. Bolle te Rotterdam.
Spurgeon zegt in het voorwoord: Daar wij het zegel der goedkeuring van onzen Meester hebben mogen ontvangen op het vorig boekdeel: Voor iederen Morgen, zoo hebben wij ons opgewekt gevoeld de meeste zorg te wijden aan dit vervolg van korte overdenkingen, die wij de wereld inzenden met de dringende bede, dat er een zegen op rusten moge op elken lezer.

In dit dagboek geeft Spurgeon een overdenking voor iedere avond. Steeds ondervond hij dat zaken die dienstig werden tot zijn eigen heil niet ongezegend bleven voor anderen. Dankbaar en erkentelijk voor ‘ieder hart dat opwaarts wordt gevoerd’ is het Spurgeons wens dat de Heere bij duizendtallen vrucht zou geven. De geschiedenis leert ons dat velen door de geschriften van deze begaafde predikant tot geloof zijn gekomen.