Spurgeon C.H.

Spurgeon prins der predikers

Hardcover
Auteur

Spurgeon C.H.

Conditie

Gebruikt

Uitvoering

Hardcover

Uitgever

De Banier

Aantal blz.

360

10,00

Op voorraad

Beschrijving

Het leven en de arbeid van Ds. Charles Haddon Spurgeon (1834-1892).

Door hem zelf beschreven en samengesteld door zijn echtgenote. In het Nederlands vertaald door Elisabeth Freystadt. Opnieuw voor de druk gereed gemaakt door Ds. J. van der Haar.

Voor het lezen der levensbeschrijvingen van de ,,groten” dezer wereld gaat altijd een zekere bekoring uit. Hoe menigmaal blijkt daarbij welk een grote talenten God de mens gaf, zelfs na de val. Wel diep te betreuren is het dat deze talenten veelal werden besteed in louter aardse arbeid, ja menigmaal met grote haat en wrevel tegen God en Zijn kerk vervuld zijnde.

In het leven van Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) mocht dit zo anders zijn. Ook hij was met zeer vele talenten begiftigd, maar nimmer heeft hij deze aangewend om zelf een ,,grote” te worden. De Heere wilde reeds vroeg in zijn hart bekering werken en hem toebereiden tot Zijn dienst.

Op zeventienjarige leeftijd werd hij als predikant van de baptistengemeente te Waterbeach in Engeland bevestigd, nadat hij tevoren reeds op verscheidene plaatsen in de verkondiging des Evangelies was voorgegaan. Men noemt hem wel de ,,prins der predikers”. Hij was de calvinistische leer van harte toegedaan en heeft als zodanig in zijn land en ook ver daarbuiten grote invloed gemaakt. Geen wonder dat zijn uitvoerig levensverhaal, door hemzelf beschreven en door zijn vrouw voor de druk gereed gemaakt, in Engeland grote ingang vond. Zoals ook in ons land toen het reeds spoedig vertaald werd.