Avinck Theodorus

Praktikale verhandelingen

Hardcover
Auteur

Avinck Theodorus

Conditie

Gebruikt

Uitvoering

Hardcover

Uitgever

De Bruin

ISBN

9033102781

Aantal blz.

547

30,00

Categorie:

Beschrijving

Deel 1 (uitgegeven door De Bruin, Geldermalsen)

1) De algemene, onbepaalde, uitwendinge roeping, de enige grond van geloofsvrijmoedigheid – Jesaja 45 : 22
2) De krachtdadige, onwederstandelijke, inwendige roeping, noodzakelijk, zal een zondaar tot Christus kunnen komen – Johannes 5 : 65
3) De aard en natuur der rechte Evangelische verootmoediging – Jeremia 2 : 31b
4) De noodzakelijkheid der Evangelische verootmoediging – Jeremia 2 : 31b
5) Het heilzaam vruchtgevolg van Christus’ nodiging – Jesaja 45 : 24
6) Het geloof van de aartsvader Abraham als voorbeeld tot navolging – Romeinen 4 : 20
7) Het Godonterende en zielsverderfelijke van het ongeloof – Romeinen 4 : 20
8) Het Godverheerlijkende en voordelige van het sterke geloof boven het zwakke – Romeinen 4 : 20
9) De nedergebogen christen zich oprichtende door het geloof – Psalm 42 : 12
10) Het gelovig gezicht van Gods heerlijkheid aan het Heilig Avondmaal – Johannes 11 : 40

Deel 2 (uitgegeven door Den Hertog, Utrecht)

1) Een Christen door het geloof werkzaam in al zijn ontmoetingen – Galaten 2 : 20b
2) De natuur van het zaligmakend geloof, waardoor een Christen leeft – Galaten 2 : 20c
3) Het gelovig beschouwen van Jezus’ gewillige overgave – Galaten 2 : 20d
4) Christus’ liefdadige handelswijze omtrent ellendige zondaren – Openbaring 2 : 20a
5) De heugelijke en heilrijke intrede van Christus in het hart van zondaren – Openbaring 3 : 20b
6) Het geestelijk en alleraangenaamst onthaal der ziel, door Christus – Openbaring 3 : 20c
7) Het leven in Gods heugelijke nabijheid – Psalm 73 : 23
8) Gods goedertieren en getrouwe leiding van Zijn volk – Psalm 73 : 24
9) De vertrouwende verwachting der heerlijkheid voor Gods gunstgenoten – Psalm 73 : 24b
10) God, het hoogste Goed boven alle schepselen voor Zijn liefhebbers – Psalm 73 : 25
11) God, het berustend en onverliesbaar Deel van Zijn volk in de hoogste nood – Psalm 73 : 26
12) De geestelijke komst en openbaring van Christus tot en aan Zijn liefhebbers – Johannes 14 : 21b

Boeken zijn in goede staat!