Heerschap.M.Ds.

Op de grens van het oude en nieuwe verbond.

Hardcover
Auteur

Heerschap.M.Ds.

Conditie

Nieuw

Uitvoering

Hardcover

Uitgever

De Schatkamer

ISBN

9789057412325

Aantal blz.

153

14,90

Categorieën: , ,

Beschrijving

Zijn prediking droeg het stempel: ‘Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd’. Hij kwam op uit het eeuwig welbehagen Gods, waarin niets van de mens in aanmerking komt. Dit had hij ondervonden in zijn eigen leven. Hij gaf geen rust in gemoedelijkheden, maar wees altijd heen naar die enige Naam ter zaligheid. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. De Heere heeft zijn prediking willen gebruiken in alle gemeenten die hij gediend heeft. Wanneer hij de volheid in Christus mocht uitstallen en hoe de Kerk die gangen geleerd wordt, dan kon je horen: dat is praktijk. Hij was een Christus-prediker in de ware zin des woords.

Zeven preken over de volgende teksten: Maleachi 3 vers 1 (advent), Lukas 1 vers 46-50 (advent), Lukas 2 vers 7 (kerst), Lukas 2 vers 25-30 (kerst), 1 Johannes 2 vers 18a (oudjaar), 1 Petrus 1 vers 13 (nieuwjaar), Lukas 2 vers 49 (na nieuwjaar).