Harinck C Ds.

Ons Doopformulier

Hardcover
Auteur

Harinck C Ds.

Conditie

Gebruikt

Uitvoering

Hardcover

Uitgever

De Banier

Aantal blz.

223

2,50

Categorie:

Beschrijving

Het doopformulier staat in verband met de liturgie, de vormgeving van de eredienst. De tempeldienst in het Oude Testament was aan allerlei voorschriften gebonden. Deze voorschriften waren niet door mensen, maar door God voorgeschreven. God Zelf bepaalde de vorm van de tempeldienst. Vooral de priesterlijke werkzaamheden worden nauwkeurig omschreven. Na de verwoesting van de tempel ontstaat de dienst in de synagoge. De dienst in de synagoge kende ook bepaalde liturgische voorschriften. Het voorlezen uit de Thora en de profeten, de prediking door de rabbi, het opzeggen van de gebeden. Al deze dingen kwamen in de plaats van de vroegere offerdienst. De nieuwtestamentische samenkomsten van de christenen werden voor een groot deel ingericht overeenkomstig de dienst in de synagoge. De schriftlezing en de prediking hebben vanaf het begin een grote plaats ingenomen. Maar ook de gebeden, de lofprijzing en de heilige broederschap rondom de liefdemaaltijd. Daarnaast kende men liturgische vormen voor het houden van het avondmaal en de bediening van de doop.