Hoogenbirk.A.J.

Nog niet te laat

Hardcover
Auteur

Hoogenbirk.A.J.

Conditie

Nieuw

Uitvoering

Hardcover

Uitgever

De Schatkamer

ISBN

9789057410680

Aantal blz.

79

9,95

Op voorraad (kan nabesteld worden)

Beschrijving

Het verhaal van een 100-jarige zondaar die door God bekeerd werd.

Wiens grafschrift het volgende vermeldt:

Hier rust, verwachtende de tweede komst van onze Heere Jezus Christus, Lukas Short, geboren in 1650, gestorven in 1766. Hij heeft zestien jaar geleefd. De bekende R.M. M’Cheyne zegt in een preek over 1 Sam. 3:19 hierover het volgende: ‘De uitmuntende John Flavel was predikant te Dartmouth in Engeland. Op zekere dag predikte hij over deze woorden: Indien iemand de Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking. Maranatha! De prediking was buitengewoon plechtig, vooral de verklaring van de vloek. Aan het einde, toen ds. Flavel opstond, om de zegen uit te spreken, hield hij op en zei: Hoe zal ik deze ganse vergadering zegenen, daar ieder onder ons, die de Heere Jezus Christus niet liefheeft, een vervloeking is? De plechtigheid dezer woorden maakte een diepe indruk op de toehoorders. Er was in de vergadering een knaap, Lukas Short genaamd, ongeveer vijftien jaar oud, een inwoner van Dartmouth. Kort hierna ging hij naar zee en zeilde naar Amerika, waar hij de overige tijd zijns levens doorbracht. Zijn leven werd verre boven de gewone levenstijd verlengd. Toen hij 100 jaar was, kon hij nog op zijn hoeve werken en zijn verstand was in het geheel niet gekrenkt. Hij had al die tijd in zorgeloosheid en zonde doorgebracht, hij was een zondaar van 100 jaar en op het punt met een vloek in het graf te gaan. Op zekere dag, terwijl hij op het veld was, hield hij zich bezig met over zijn doorgebracht leven na te denken. Hij dacht aan de dagen zijner jeugd. Zijn herinnering bepaalde zich bij de preek van Ds. Flavel, waarvan hij zich nog veel te binnen bracht. De ernst van de predikant, de gesproken woorden, de uitwerking op de hoorders, dit alles kwam vers voor zijn gemoed. Hij erkende dat hij de Heere Jezus niet liefgehad had, hij duchtte de vreselijke vloek, hij werd diep overtuigd van zonde, werd geleid tot het bloed der besprenging. Hij leefde tot zijn 116e jaar en gaf alle blijken dat hij wedergeboren was. Ach hoe getrouw is God aan Zijn woord. Hij laat niet één woord vallen op aarde’.