Div. Predikanten

Licht op de kanttekeningen

Hardcover
Auteur

Div. Predikanten

Conditie

Zo goed als nieuw

Uitvoering

Hardcover

Uitgever

De Ramshoorn

ISBN

9789076466767

Aantal blz.

376

7,50

Beschrijving

Het is goed om bij het dagelijks bijbellezen de kanttekeningen te raadplegen. Deze kanttekeningen zijn door de vertalers van de Dordtse Synode in de Bijbel toegevoegd om de Bijbeltekst te verduidelijken, ook door opgenomen verwijsteksten.

Bij het overdenken worden een te lezen Schriftgedeelte en een Psalm opgegeven. De meditaties per predikant gaan over een persoon of een thema uit de Bijbel. Deze zijn bij elkaar geplaatst, zodat het uitnodigd om een volgende dag de vervolgstof te lezen. Er is verder niet alleen rekening gehouden met het kerkelijk jaar, maar de overdenkingen zijn ook in volgorde van de bijbelboeken opgenomen. Men leest dus overdenkingen van Genesis tot Openbaring. De feeststoffen die per jaar geen vaste datum hebben, zoals Pasen en Pinksteren, staan als bijlage achterin, zodat het dagboek niet aan een bepaald jaar gebonden is.

Deze uitgave kwam tot stand in overleg met het Deputaatschap Bijbelverspreiding van de Gereformeerde Gemeenten.