Kohlbrugge H.F.Dr, Westendorp M.

Kohlbrugge En Westendorp een levenslange vriendschap dl.1 + 2

Paperback
Auteur

Kohlbrugge H.F.Dr, Westendorp M.

Conditie

Zo goed als nieuw

Uitvoering

Paperback

Uitgever

Boekencentrum

ISBN

9789023918882, 9789023921448

Aantal blz.

387

13,50

Op voorraad

Beschrijving

In het eerste deel van een tweedelige uitgave ontsluit J.K. Vlasblom de correspondentie tussen dr. H.F. Kohlbrugge en zijn trouwe vriend Matthijs Westendorp (1796-1863). Kohlbrugge en Westendorp leerden elkaar kennen in de Amsterdamse Réveilkring rond Isaäc da Costa en Willem de Clercq e.a. Her eerste deel omvat correspondentie en schriftverklaringen uit globaal de periode van Kohlbrugge’s ‘ballingschapsjaren’ te Utrecht (t/m januari 1845). Naast het weergeven van de brieven, plaatst de samensteller de correspondentie in haar historische context van het leven van beide brievenschrijvers.

In het tweede deel van een tweedelige uitgave ontsluit J.K. Vlasblom de correspondentie tussen dr. H.F. Kohlbrugge en zijn trouwe vriend Matthijs Westendorp (1796-1863). De twee delen samen bevatten een selectie uit de ruim 200 brieven uit de periode 1833-1863 en een aantal aan Westendorp toegezonden Schriftverklaringen. Dit deel omvat globaal de correpondentie uit de periode van Kohlbrugges verblijf te Godesberg en zijn daarop volgende predikantsjaren te Elberfeld (sinds juni 1846). Westendorp leverde in die jaren een belangrijke bijdrage aan de vertaling en verspreiding van Kohlbrugges preken en geschriften in Nederland. Naast het weergeven van de brieven, plaatst de samensteller de correspondentie in haar historische context van het leven van beide brievenschrijvers.

Ds. J.K. Vlasblom is hervormd predikant te Ter Aar en secretaris van de Vereeniging tot Uitgave van Gereformeerde geschriften. Deze uitgave verschijnt i.s.m. deze vereniging.