Breevaart van de G.Ds

Het eeuwige testament

Hardcover
Auteur

Breevaart van de G.Ds

Conditie

Gebruikt

Uitvoering

Hardcover

Uitgever

Kool

Aantal blz.

319

12,50

Beschrijving

Zaterdagavond-overdenkingen door Ds. G. van de Breevaart.

Met een voorwoord van Ds. A. de Waard.

Een overdenking voor elke zaterdagavond en op de feestdagen, in het totaal 62.

Nieuwjaar – 2 Kronieken 20 : 4a
Winter – Johannes 10 : 22b
Geloofsvertrouwen – Psalm 27 : 13
Behoudenis – Mattheus 9 : 22c
Oorzaak van tweedracht – Johannes 7 : 43
Geloofsgemeenschap – 1 Petrus 2 : 7a
Jakobs klacht en Gods trouw – Genesis 42 : 36b
Gods almacht – Jeremia 32 : 27b
De HEERE regeert – Psalm 97 : 1a
Wie is Deze…? – Lukas 8 : 25b
Opwekking tot vertrouwen – Psalm 62 : 9
Een vaderlijke nodiging – Jeremia 3 : 22a
Een kinderlijk antwoord – Jeremia 3 : 22b
Een afgedwongen zegen – Genesis 32 : 29c
Jezus liefde – Johannes 22 : 5
De vrucht des geestes – Galaten 5 : 22
Onveranderlijke verbondstrouw – Maleachi 3 : 6
Een vraag aan een vluchteling – 1 Koningen 19 : 9b en 13b
Noodgeschrei – Mattheus 15 : 25b
Het eeuwige testament – Psalm 56 : 5a
Broederlijke liefde – Galaten 6 : 2
De meerdere Salomo – Mattheus 12 : 42 l.g.
Onwil – Lukas 14 : 20b
De stad van God – Hebreeen 13 : 13 en 14
De bescherming der Kerk – Mattheus 28 : 20
Bewaring – Psalm 146 : 9a
Ware rust – Mattheus 11 : 28
Goede daad – Genesis 41 : 55b
De enige deur – Johannes 10 : 9a
Goddelijk onderwijs – Lukas 24 : 45
Een veilige schuilplaats – Psalm 143 : 9b
In één ding… – Jeremia 10 : 8
Een indringende vraag – Mattheus 22 : 42a
De geestelijke wapenrusting (1) – Efeze 6 : 13
De geestelijke wapenrusting (2) – Efeze 6 : 14a
De geestelijke wapenrusting (3) – Efeze 6 : 14b
De geestelijke wapenrusting (4) – Efeze 6 : 15
De geestelijke wapenrusting (5) – Efeze 6 : 16
De geestelijke wapenrusting (6) – Efeze 9 : 17a
De geestelijke wapenrusting (7) – Efeze 6 : 17b
De geestelijke wapenrusting (8) – Efeze 6 : 18
Goddelijk zwijgen – Zefanja 3 : 17c
Een wonderlijke kerkdienst – Handelingen 17 : 25
Goddelijke bijstand – Genesis 39 : 21a
Een bevel – Johannes 21 : 19c
Ontferming en vergeving – Jesaja 55 : 7
Davids toevlucht – 1 Samuel 30 : 6b
De wetenschap van dood en leven – 1 Johannes 3 : 14a
Een smartvolle vraag – Micha 6 : 3
Het getrouwe woord – 1 Timotheus 1 : 15
Een messiaanse psalm – Psalm 40 : 11
De goede strijd – 1 Timotheus 6 : 12a
De enige schuilplaats – Jesaja 32 : 2a
Oudejaar – Mattheus 24 : 42
Advent – Psalm 98 : 2b
Kerstfeest – Lukas 1 : 31b
Goede Vrijdag – Johannes 19 : 30b
Pasen – Johannes 11 : 25
Hemelvaartsdag – Johannes 15 : 26c
Pinksterfeest – Handelingen 2 : 37a
Biddag – Psalm 74 : 20a
Dankdag – Johannes 1 : 16