Brouwer.Petrus

Een getrouw Woord

Hardcover
Auteur

Brouwer.Petrus

Conditie

Nieuw

Uitvoering

Hardcover

Uitgever

Om Sions Wil

ISBN

9789463350655

Aantal blz.

106

19,95

Categorieën: , ,

Beschrijving

‘In de eerst brief van Paulus aan Timotheüs gaat het niet over Paulus of Timotheüs, maar wordt de Zaligmaker als de Koning der eeuwen zo heerlijk voorgesteld’, zegt P. Brouwer Hoe troostvol is het voor Gods kinderen dat ze niet alleen een goddelijke Zaligmaker in de hemel hebben maar dat Hij ook mens is. Ook het voorbeeld van Paulus, die zich de voornaamste van de zondaren noemt, maar veranderd werd van een vervolger in een belijder, ja zelfs een apostel die alleen wilde weten van Jezus Christus en Dien gekruisigd, is vertroostend. Althans, voor mensen die zichzelf als een vijand en hater van God en de naaste leren kennen. In deze preken is een onderscheidend woord te vinden. Voor degenen die Hem wel met de mond belijden, maar steunen op iets buiten Hem is het een ernstige waarschuwing. Voor bekommerden een bemoediging en voor Zijn bevestigd volk een troostboodschap. De Koning der eeuwen is dat al van eeuwigheid en blijft dat ook te midden van alle wisselingen in de tijd. Een tijd waarin onzekerheid en de vraag: ‘Wat is waarheid?’ veel ervaren en gehoord worden. Ook in de jonge gemeente van Efeze leefden veel vragen over hoe men zich in de christelijke gemeente moest gedragen. Paulus geeft daarvoor aanwijzingen. Zo heeft de brief van de apostel Paulus aan Timotheüs nog niets aan actualiteit verloren. En zo hebben de preken van ds. Petrus Brouwer, een vroeger vermaard maar nu vergeten theoloog, ons nog steeds veel te zeggen.
Met een biografie.