Dathenus.Petrus

Een Christelijke samenspreking uit Gods Woord

Hardcover
Auteur

Dathenus.Petrus

Conditie

Gebruikt

Uitvoering

Hardcover

Uitgever

Den Hertog

ISBN

9033106280

Aantal blz.

83

5,00

Categorie:

Beschrijving

Tot troost aller bekommerde harten / die de Wet en het Evangelie niet recht kunnen onderscheiden, en het met den last der zonden (en de vrees der verdoemenis) bezwaard vinden. Eertijds in den jare 1585, schriftelijk neergesteld door den Eerwaardigen en Godzaligen Petrus Dathenus, in leven predikant der Gemeente van Jezus Christus.