Koelman.Jacobus

Drieerlei Catechismus

Hardcover
Auteur

Koelman.Jacobus

Conditie

Gebruikt

Uitvoering

Hardcover

Uitgever

Kool

Aantal blz.

203

7,00

Op voorraad

Categorie├źn: ,

Beschrijving

De Catechismus over de gronden van de christelijke religie

1) Vraagjes die man de kleinste kinderen moeten leren:

– Gronden van de christelijke religie,

– De historien in de Schrift,

– De oefening de godzaligheid.

2) De gronden van het geloof van de christelijke religie.

3) Twee samenvattingen van de hoofdartikelen des geloofs.

4) Uitbreiding van de gronden van de religie. Van de H. Schrift,Van God,Van de mensenkinderen, Van de Middelaar, Verlosser en Zaligmaker, Christus Van de krachtig geroepenen, om deel te hebben aan deze verlossing van de Zaligmaker te hebben. Van de privileges van de krachtig geroepenen en ware gelovigen, hier in dit leven in genade. Van de privileges der krachtig geroepenen en ware gelovigen in de heerlijkheid, in en na de opstanding in het algemene oordeel.Van de sacramenten of zegelen van het genadeverbond.

5) Enige dwalingen van degenen die buiten onze kerk zijn. De Historische Catechismus

1e deel. Historie van het Oude Testament

2e deel. Historie van het Nieuwe Testament.

De Catechismus over de praktijk der Godzaligheid.

1e les: Van de Wet der Tien Geboden in het algemeen.

2e les: Van het Eerste Gebod.

3e les: Van het Tweede Gebod.

4e les: Van het Derde Gebod.

5e les: Van het Vierde Gebod.
6e les: Van het Vijfde Gebod.
7e les: Nog van het Vijfde Gebod.
8e les: Van het Zesde Gebod.
9e les: Van het Zevende Gebod en het Achtste Gebod.
10e les: Van het Negende Gebod.
11e les: Van het Tiende Gebod en het zondige der vromen en van de verscheidene verzwaringen der zonden.
12e les: Van het geloof in de Heere Jezus.
13e les: Van de bekering ten leven.
14e les: Van het horen en lezen van Gods Woord.
15e les: Van de H. Sacramanten, Doop en Avondmaal.
16e les: Nog van des Heeren Avondmaal.
17e les: Van het gebod in het algemeen.
18e les: Van het Gebed des Heeren in het algemeen en in het bijzonder van de voorrede en de eerste bede.
19e les: Van de tweede, derde en vierde bede. Aanhangsel van nog enige gewichtige vragen over de praktijk.

Dit is een vervolg op Plichten der ouders,