Blok P.Ds

Der armen spijs

Hardcover
Auteur

Blok P.Ds

Conditie

Zo goed als nieuw

Uitvoering

Hardcover

Uitgever

Gebr. Koster

ISBN

9071420892

Aantal blz.

180

7,50

Categorie├źn: , ,

Beschrijving

Wekelijks meditaties

1) De wetgever onder de wet – Lukas 2 : 21
2) Een kind van God geleid naar de Zoon van God. Lukas 2 : 38
3) Jezus te Bethbara – Matthes 3 : 14
4) De wijsheid Gods in de bediening van het Woord – Matthes 5 : 1
5) De zaligheid van de armen – Matthes 5 : 3
6) De zaligheid van de barmhartigen – Matthes 5 : 7
7) Het komen tot Christus – Johannes 6 : 37
8) Het souvereine Godswerk – Johannes 6 : 45
9) Het geloofsleven van de hoofdman – Matthes 8 : 8
10) Het geloof van de blinden – Matthes 9 : 28b
11) De genezing van de blinden – Matthes 9 : 28b
12) Het volgen van Christus – Matthes 16 : 24
13) De ware reiniging – Johannes 13 : 8b
14) In het heiligdom van Christus’ lijden – Jesaja 53 : 2b
15) Christus de Koning der waarheid – Johannes 18 : 37
16) De grote Hogepriester – Hebreen 5 : 7
17) Geloofsvolgen – Hebreen 12 : 13
18) Jezus’ uitgaan buiten het leger – Hebreen 13 : 12
19) Duisternis – Matthes 27 : 45
20) Jezus is opgewekt – 2 Timothes 2 : 8
21) Ten laatste gezien – 1 Korinthe 15 : 8
22) De gegronde hoop van Gods gemeente – 1 Korinthe 15 : 20
23) De toekomstverwachting van Gods kinderen. Jesaja 25 : 8
24) De weg der bekering – Efeze 5 : 14
25) Christus’ ambtelijke bediening – Markus 16 : 19
26) Het bedroeven van de Heilige Geest – Efeze 4 : 30
27) Het wonder van vrije genade – Handelingen 8 : 34
28) Het geestelijke huwelijk – Romeinen 7 : 4
29) Het ware geloofsleven – 1 Korinthe 1 : 9
30) De prediking van Christus – 1 Korinthe 1 : 23
31) Gods souvereine werk – 2 Korinthe 4 : 6
32) Levensverwachting in de levensstrijd – 2 Korinthe 4 :17
33) Gods grondeloze barmhartigheid – Efeze 2 : 4 – 5
34) Abrahams gehoorzaamheid – Hebreen 11 : 8
35) De geloofsverwachting betreffende de stad God. Hebr.11 : 10
36) Abrahams geloofsoffer – Hebreen 11 : 17
37) Geen blijvende stad – Hebreen 13 : 14
38) Een legerplaats van een pelgrim – Genesis 28 : 19a
39) Jabes door de Heere verlost – 1 Samul 11 : 9
40) De roem van Gods genade – Psalm 113 : 4 – 6
41) Reine zielsverlangens – Psalm 119 : 131
42) Een treffende bemoediging aan de zwarte bruid -Hoog-lied 4 : 6
43) God is mijn heil – Jesaja 12 : 2
44) Het geloofsverlangen – Jesaja 26 : 9a
45) Gods verbondsweldaden aan Zijn volk – Jesaja 44 : 1 – 2
46) Gods Vaderlijke betrekking tot Zijn volk – Jer.31 : 20
47) Het geheim van het nieuwe verbond – Jeremia 31 : 33
48) Gods trouw aan een ontrouw volk – Hosea 14 : 9
49) De gepredikte strijd – Genesis 3 : 15
50) Het Rijsje uit Isa – Jesaja 11 : 1
51) De openbaring van Christus als de Gezalfde des
52) Oudejaar, een ernstige waarschuwing – 1 Petrus 4 : 7a