Bucer. Martin

De brief van Paulus aan de Efeziers

Hardcover
Auteur

Bucer. Martin

Conditie

Zo goed als nieuw

Uitvoering

Hardcover

Uitgever

De Groot Goudriaan

ISBN

9061408083

Aantal blz.

224

5,00

Categorie:

Beschrijving

Dit commentaar op de brief van Paulus aan de Efeziers is geschreven door Martin Bucer (1491-1551)

En vertaald en ingeleid door prof. dr. W. van ‘t Spijker. In dit commentaar, ontstaan uit colleges in Straatsburg, heeft Bucer, de hervormer van Straatsburg, de essentie van het Christendom op een beknopte, duidelijke manier uitgelegd.

Die essentie lag voor Bucer in de rijke schat van het evangelie van de genade zoals dat door Paulus het zuiverst vertolkt was ‘en dat niet teveel gepredikt kan worden’.

Bucer ziet deze Efezebrief als een samenvatting van de gehele Schrift en beklemtoont zaken als uitverkiezing, de verzekering van het geloof, de volharding der heiligen, ambt en gemeente, geloof als gave van God. Ook bestrijdt hij hier de leer van de dopersen. Bucer was overigens ook van mening dat ‘de vrouw werkelijk geen heil kan ontvangen, wanneer zij zich niet onderdanig betoont jegens haar man, want zo heeft God het bepaald’.