Terug

Preken

Snel zoeken:


  Omschrijving Prijs Auteur:  

Troost, troost Mijn volk

Acht preken over het Bijbelboek Jesaja

&nb..

Prijs: €15.95

Aalst G.J.Ds.Bestellen

Dan zingen zij [Overdenkingen over de Psalmen]

De overdenkingen zijn geschikt voor persoonlijk gebruik en de lee..

Prijs: €15.90

Aalst.G.J.v.Ds.Bestellen

Beginnende van diezelve Schrift

De preken in deze bundel zijn in Nederland gehouden, tijdens bezoek..

Prijs: €14.90

Adams.E.C.Ds.Bestellen

In het net van het Evangelie

Zielen winnen voor Christus. Zo luidt het opschrift van een van de ..

Prijs: €16.50

Alleine.J.Bestellen

Vasthoudende liefde

Vasthoudende liefde is een steeds weer terugkerend thema in deze bu..

Prijs: €13.95

Bakker.F.ds. / Baan.M.ds. / Lingen.v.dsBestellen

Christus, de wondervolle Steen

Ds. M. van Beek (1921-1983)

In leven predikant der Gereform..

Prijs: €14.90

Beek.v.M.DsBestellen

De eeuwige dankdag

Ds. M. van Beek (1921-1983)

 


In leven ..

Prijs: €3.50

Beek.v.M.DsBestellen

Een bevoorrecht volk

Ds. M. van Beek (1921-1983) In leven predikant der Gereformeerde Ge..

Prijs: €15.90

Beek.v.M.DsBestellen

Leven van Jakob dl. 1

Prijs: €14.90

Beek.v.M.DsBestellen

Leven van Jakob dl. 2

Dit is de tweede bundel predicaties van wijlen ds. M. van Beek zijn..

Prijs: €15.90

Beek.v.M.DsBestellen

Het erfdeel in Hem gezegend

Een vijftal niet eerder uitgegeven predicaties van Ds.M.v.Beek (192..

Prijs: €12.50

Beek.v.M.Ds.Bestellen

Het komen tot Christus

Eerder uitgegeven als 1e 10 tal predikaties.

Prijs: €17.90

Beek.v.M.Ds.Bestellen

De brief van een gevangene

De zendbrief van de apostel Paulus aan Filmon.

Onsimus i..

Prijs: €9.90

Beens.G.Ds.Bestellen

De HEERE als een Schuilplaats

Twee preken naar aanleiding van het uitbreken van het coronavirus. ..

Prijs: €3.95

Beens.G.dsBestellen

Bij het gedruis Uwer watergoten | preken.

Twee preken naar aanleiding van het uitbreken van het coronavirus.&..

Prijs: €3.95

Beens.G.dsBestellen

Goddelijke verbondstrouw

Twee preken naar aanleiding van het uitbreken van het coronavirus.&..

Prijs: €3.95

Beens.G.dsBestellen

De geloofsverwachting van de Kerk des Heeren

De geloofsverwachting van de Kerk des Heeren. 

Twee pr..

Prijs: €3.95

Beens.G.dsBestellen

Jonathan Sauls zoon

Prijs: €5.95

Beens.G.dsBestellen

Geestelijke lessen

Paulus brief aan de gemeente van Korinthe.

 

Prijs: €11.90

Beens.G.Ds.Bestellen

Bij deze dingen leeft men

Hizkía ontving van Godswege de boodschap dat hij zou sterven..

Prijs: €11.90

Belzen.van.J.Ds.Bestellen

De hondekens eten ook...

Gods genade in Christus wordt bewezen aan arme, rechteloze zondaren..

Prijs: €11.90

Belzen.van.J.dsBestellen

Het waarachtige licht

Deze bundel bevat vijf preken over teksten uit het eerste hoofdstuk..

Prijs: €12.90

Belzen.v.J.dsBestellen

De zaaier en het zaad. Tien preken over de gelijkenis van de zaaier

Op 11 maart 1704 werd te Hoorn Johannes Beukelman geboren.

Prijs: €14.95

BeukelmanBestellen

Vervolgstoffen set 2 dln

Heruitgave van de Uitgelezene vervolgstoffen van ds. Joannes Beuk..

€89,00 €44.50

Beukelman.J.Bestellen

Gods lof verkondigd

D. P. van der Bijl werd in 1910 geboren.

Door verkiezende g..

Prijs: €14.95

Bijl.v.d.P.Ds.Bestellen

Door de Geest geleid

Al snel nadat deze preken in Schotland waren uitgegeven (in 1670), ..

Prijs: €36,50

Binning.Hugo.Bestellen

De ware gemeenschap met God

28 preken.

Deze preken over 1 Johannes 1 en de eerste ..

Prijs: €26.90

Binning.H.Bestellen

De geschrevenen ten leven

Tien preken

Ds. M. Blok werd uit de duisternis geroepen, to..

€17,50 €8,95

Blok.M.Ds.Bestellen

Bij de Jakobsbron. Vijf preken over de Samaritaanse vrouw

Het gesprek van de Heere Jezus met de Samaritaanse vrouw is een v..

Prijs: €12.50

Blok.P.Ds.Bestellen

David, de zoon van Isai dl.1

Het leven van David, de man naar Gods hart, was veelbewog..

Prijs: €14.90

Blok.P.Ds.Bestellen

David,de zoon van Isai - dl 2

Het leven van David, de man naar Gods hart, was veelbewog..

Prijs: €14.90

Blok.P.Ds.Bestellen

David, de zoon van Isai - dl 3

Het leven van David, de man naar Gods hart, was veelbewog..

Prijs: €14.90

Blok.P.Ds.Bestellen

David de zoon van Isai - deel 4

Het leven van David, de man naar Gods hart, was veelbewogen. Hoogtepun..
Prijs: €14,90

Blok.P.Ds.Bestellen

David, de zoon van Isai - deel 5

Het leven van David, de man naar Gods hart was veelbewogen.

<..
Prijs: €14.90

Blok.P.Ds.Bestellen

David, de zoon van Isai - deel 6

Het leven van David, de man naar Gods hart was veelbewogen. Hoogtep..

Prijs: €14.90

Blok.P.Ds.Bestellen

David de zoon van Isai - deel 7

Het leven van David, de man naar Gods hart was veelbewogen. Hoogtep..

Prijs: €14.90

Blok.P.Ds.Bestellen

Waarom spreekt Gij door gelijkenissen - deel 2

Tijdens Zijn omwandeling op aarde sprak de Heere Jezus dikwijls d..

Prijs: €14.90

Blok.P.Ds.Bestellen

Op weg naar Sion - deel 1

Het Woord des Heeren is een onuitputtelijke goudmijn, waaruit ds. B..

Prijs: €17.50

Blok.P.DsBestellen

Op weg naar Sion - deel 2

Het Woord des Heeren is een onuitputtelijke goudmijn, waaruit ds. B..

Prijs: €17.50

Blok.P.DsBestellen

Op weg naar Sion - deel 3

Het Woord des Heeren is een onuitputtelijke goudmijn, waaruit ds. B..

Prijs: €17.50

Blok.P.DsBestellen

Op weg naar Sion - deel 4

Het Woord des Heeren is een onuitputtelijke goudmijn, waaruit ds. B..

Prijs: €17.50

Blok.P.DsBestellen

Op weg naar Sion - deel 5

Het Woord des Heeren is een onuitputtelijke goudmijn, waaruit ds. B..

Prijs: €17.50

Blok.P.DsBestellen

Op weg naar Sion - deel 6

Het Woord des Heeren is een onuitputtelijke goudmijn, waaruit ds. B..

Prijs: €17.50

Blok.P.DsBestellen

Een belijdend leven

'Een iegelijk die de Naam van Christus noemt, sta af van ongere..

Prijs: €13.50

Boston Th.Bestellen

Een hart om Hem te vrezen

Och, dat zij zulk een hart hadden om Mij te vrezen. In drie preken,..

€12,50 €6,50

Boston Thomas.Bestellen

Komt herwaarts tot Mij

Komt herwaarts tot Mij.

Het zijn woorden van Christus toen ..

Prijs: €12.90

Boston.Thomas.Bestellen

De Parel van grote waarde

Van Thomas Boston zijn veel preken bewaard gebleven die hij uitspra..

Prijs: €15.50

Boston.ThomasBestellen

Den loop geeindigd

In een zestal preken worden we in deze bundel bepaald bij de twee w..

Prijs: €18.50

Boven.v.Ds/Huijser.Ds/Verschuure.Ds.Bestellen

Uit genade - door het geloof - naar het Woord

Sola Gratia

Sola Fide

Sola Scriptura

&..

Prijs: €11.90

Boven.v.Ds/Hoogerland.Ds/Verschuure.Ds.Bestellen

Bidders.

3 biddagpreken vanuit Openbaring 6:

- Aardse bidders

..
Prijs: €11.90

Boven.B.J.v.Ds,Bestellen

Dankers

De liederen Hammaaloth werden gezongen op de grote feestdagen.

Prijs: €11.90

Boven.B.J.v.Ds,Bestellen

In de rol des boeks is van Mij geschreven

De lijdenstijd bepaalt ons bij het lijden en sterven van de Heere..

Prijs: €11.90

Boven.B.J.v.Ds,Bestellen

Samuel, Israels richter

Deze twintig predikaties over het leven van Samul heeft ds. B.J. ..

Prijs: €26.50

Boven.v.B.J.Bestellen

Het gedierte des velds - deel 2

Onderwijs door dieren vanuit de Psalmen

 

..

Prijs: €11.90

Boven.v.DsBestellen

Het gedierte des velds - deel 3

Onderwijs door dieren vanuit het Hooglied.

 

D..

Prijs: €11.90

Boven.v.B.J.Ds.Bestellen

Het gevogelte des hemels dl.1

Onderwijs door vogels vanuit het Bijbelboek Job.

De pred..

Prijs: €11.90

Boven.v.B.J.Ds.Bestellen

Het gevogelte des hemels - deel 3

Onderwijs door vogels vanuit het Bijbelboek Hooglied.

Prijs: €11.90

Boven.v.B.J.Ds.Bestellen

Open vensters naar Jeruzalem

In het boek Daniel wordt ons niet alleen de geschiedenis vermeld va..

Prijs: €28,90

Boven.v.B.J.Ds.Bestellen

Getrouw Hogepriester

In eenvoudige bewoordingen doorwandelt ds. Van Boven het kerkelijk ..

Prijs: €39.50

Boven.B.J.van.dsBestellen

Niet van de wind bewogen

Zeven preken over Johannes de Doper.

 

Johanne..

€14,90 €5,95

Bredeweg.G.Ds.Bestellen

De Koning in Zijn schoonheid

Acht niet eerder verschenen predicaties.

1. Een bede tot de..

€15,00 €12,50

Breevaart.v.d.Ds.Bestellen

Zafnath Paaneah

20 Bijbellezingen over het leven van Jozef.

Prijs: €23.50

Breevaart.v.d.G.DsBestellen

Uw waarheid bevestigd

Vierentwintig predikaties 

Ds. G. ..

Prijs: €23.50

Breevaart.v.d.G.Ds.Bestellen

De verhoogde Koning

Acht predikaties.

- Een Goddelijke verschijning aan Mozes (..

€15,00 €12,50

Breevaart.v.d.G.Ds.Bestellen

De geboren Koning

Tien niet eerder uitgegeven predicaties voor Advent, Kerst, Oud-en ..

€17,90 €12,50

Breevaart.vd.d.G.Ds.Bestellen

Christus troostwoord

Ds. G. van de Breevaart werd geboren op 20 februari 1902 en op 20 a..

Prijs: €14.90

Breevaart.v.d.G.Ds.Bestellen

Haast en spoed u

In de stad Zoar is alleen behoudenis. In Christus, de Zoon Zijner G..

Prijs: €12.90

Bregman.A.dsBestellen

Een getrouw Woord

Prijs: €19.95

Brouwer.PetrusBestellen

Wij zullen in het huis des Heeren gaan

Achttien overdenkingen over de Psalmen 120-134

Terwijl de p..

Prijs: €19.90

Brugge.A,A,Ds,Bestellen

De Leeuw uit de stam van Juda

David Bruinings werd te Bremen op 8 december 1704 geboren, waar h..

Prijs: €22.50

Bruinings.D.Ds.Bestellen

De geloofsbelijdenis van een kamerling

Deze drie preken over de bekering en de belijdenis van de kamerling..

Prijs: €13.90

Bruinings.DavidBestellen

Genezing door Zijn striemen

Het bijbelboek Jesaja lag Calvijn na aan het hart. Hij heeft er vaa..

Prijs: €20.90

Calvijn.JohannesBestellen

Derde zestal leerredenen

De volgende leerredenen zijn opgenomen in dit boek:

1. H..

Prijs: €12.95

Cloux.du.A.P.A.Bestellen

Eerste zestal leerredenen

De volgende leerredenen zijn opgenomen in dit boek:

1. Pnie..

Prijs: €12.95

Cloux.du.A.P.A.Bestellen

Tweede zestal leerredenen

1. Het volk dat welgelukzalig is (Psalm 89:16)

2. Het tr..

Prijs: €12.95

Cloux.du.A.P.A.Bestellen

Vierde zestal leerredenen

De volgende leerredenen zijn opgenomen in dit boek:

1. G..

Prijs: €12.95

Cloux.du.A.P.A.Bestellen

Vijfde zestal leerredenen

De volgende leerredenen zijn opgenomen in dit boek:

1. D..

Prijs: €12.95

Cloux.du.A.P.A.Bestellen

Met Christus verenigd

Omtrent de toe-eigening des heils kunnen er vele vragen lev..

€11,90 €4,95

Comrie.A.Bestellen

Troost voor een missend hart

Deel 1 serie Verzamelde leerredenen.

 

De ..

Prijs: €19.95

Comrie.A.Bestellen

Herstel voor een biddend hart

Verzamelde Leerredenen, deel 2

 

De bekende ou..

Prijs: €19.95

Comrie.A.Bestellen

Verzameling van Leerredenen

Alexander Comrie werd in Schotland geboren op 16 december 1706.

Prijs: €35.00

Comrie.Alexander.Bestellen

De geestelijke mens in zijn begin, voortgang en einde

Nadat ds. Florentius Costerus zijn theologiestudie aan de Univers..

Prijs: €55,00

Costerus.F.Bestellen

Ja en amen in Christus

U vindt in deze bundel vier preken van de Engelse predikanten Francis ..
Prijs: €12,95

Covell.J.e.a.Bestellen

Kan ik zeker zijn van mijn zaligheid?

Waarom gaat er geen of bijna geen wervelende kracht uit van de me..

Prijs: €3.95

Detmar.D.A.Ds.Bestellen

Wie is mijn moeder

Dertien preken over Maria

 

Maria, moeder ..

Prijs: €17.90

Dieren.v.C.A.Ds.Bestellen

Iets goeds uit Nazareth

Jezus, opgegroeid in het verachte Nazareth, keert door de kracht va..

Prijs: €15.90

Dieren.v.C.A.Ds.Bestellen

Jozef - vernederd en verhoogd

35 preken over Jozef.

Wie kan Gods wijs beleid doorgro..

Prijs: €39.90

Dieren.C.A. van ds.Bestellen

Waarheid in het binnenste 10 preken

Prijs: €17.90

Dorsman.P.J.dsBestellen

Om onze overtredingen verwond

Prijs: €13.50

Duim.E. oefenaarBestellen

Zondaren te Sion liefderijk vermaand

Jonathan Edwards ( 1703-1758)

Een bundeling van vier pre..

Prijs: €10.90

Edwards,J.Bestellen

Zie Hij komt

Deze uitgave bevat vier preken over Handelingen 17 vers 31:

Prijs: €12.90

Edwards.JonathanBestellen

Christus aan de deur van het hart

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal..

Prijs: €29.90

Flavel.J.Bestellen

De Fontein des levens

John Flavel (ca. 1630-1691), de puritein van Dartmouth, is vooral b..

Prijs: €52.50

Flavel.John.Bestellen

Niet gespaard

John Flavel (1628-1691)

Een puriteinse prediker die stud..

Prijs: €9.90

Flavel.John.Bestellen

Leer ons onze dagen tellen

'Neem uw kostelijke genadetijd boven alles in acht, want na dez..

Prijs: €15.90

Floor.WulfertBestellen

Een moeilijke weg naar een heerlijke plaats

Er zijn twee wegen, en er zijn twee uiteinden. Dat is de rode draad..

Prijs: €15.90

Floor.WulfertBestellen

Gij vertroost mijn ziel

Prijs: €9.95

Floor.WulfertBestellen

Vijfde zestal predicaties

Ds. J. Fraanje (1878-1949) nam een vooraanstaande plaats in onder d..

€12,50 €5,00

Fraanje.J.Ds.Bestellen

Zesde zestal predicaties

Ds. J. Fraanje (1878-1949) nam een vooraanstaande plaats in onder d..

€12,50 €5,00

Fraanje.J.Ds.Bestellen

Zevende zestal predicaties

Ds. J. Fraanje (1878-1949) nam een vooraanstaande plaats in onder d..

€12,50 €5,00

Fraanje.J.Ds.Bestellen

Preken en Geschriften - deel 1

Prijs: €12.50

Gadsby.WilliamBestellen

Preken en geschriften - deel 2

Prijs: €12.50

Gadsby.WilliamBestellen

Een opwekking om acht te geven op de tekenen des tijds

Preek over Lukas 12 vers 54-57 Het gelezen tekstgedeelte is uit Luk..

Prijs: €2.95

Gazelle Meerburg. G.F.dsBestellen

Uit den schat des Woords - 66e jaargang

In de prekenserie Uit den schat des Woords verschijnt dit jaar de..

Prijs: €24.95

Ger.Gem.div.PredikantenBestellen

Uit den Schat des Woords - 68e jaargang 2017

- Ds. G.J. van Aalst 1 Timothes 1:16

- Ds. W. Harinck Ma..

Prijs: €24.95

Ger.Gem.div.PredikantenBestellen

Uit den schat des Woords - 69e jaargang 2018

Prijs: €24.95

Ger.Ger.PredikantenBestellen

Uw waarheid zal bestaan - 1e jaargang

Op bijzondere dagen wil de Heere Zijn Kerk wel eens bijzonder bemoe..

Prijs: €14.50

Ger.Gem. in Ned.Bestellen

Uw waarheid zal bestaan - 2e jaargang

Acht gelegenheidspreken

Op bijzondere dagen wil de Hee..

Prijs: €15.50

Ger.Gem. in Ned.Bestellen

Uw waarheid zal bestaan - 3e jaargang

Acht gelegenheidspreken.

Op bijzondere dagen wil de He..

Prijs: €15.50

Ger.Gem. in Ned.Bestellen

Het gans verteerde Offer

Het gans verteerde Offer en andere typen van Christus.

A..

Prijs: €14.90

Geuze.A.Ds.Bestellen

Dwing hen in te komen

De titel is ontleend aan de intredetekst waarmee ds. A. Geuze zich ..

Prijs: €15.90

Geuze.A.dsBestellen

Om t eeuwig welbehagen

De tien preken in dit boek wijzen op het eenzijdige Godswerk verhee..

Prijs: €15.95

Goudriaan.J.dsBestellen

De verborgenheid van het geloof ontsloten

Geloven is een gebod. Tegelijkertijd is het Gods geschenk aan de me..

Prijs: €17.50

Gray.A.Bestellen

Bidt zonder ophouden

Deze uitgave bevat :

Vier preken over 1 Thes. 5: 17

..
Prijs: €16.50

Gray.AndrewBestellen

Driemaal gebeden

Een bundel met een achttal preken :

- Zes preken over 2 ..

Prijs: €16.50

Gray AndrewBestellen

Uitnemende openbaringen

Een bundel met 7 preken :

- Vijf preken over 2 Korinthe ..

Prijs: €15.90

Gray AndrewBestellen

Opdat ik Hem kenne

Prijs: €21.90

Gray.AndrewBestellen

Veertien biddagpreken v.d.Groe

Verzameling van 14 Biddagpreken o.a. uit :

Jeremia, Hoze..

Prijs: €37.50

Groe.v.d.TheodorusBestellen

Ken Hem in al uw wegen - 5 preken

Een bundeling van vijf preken. 

Schriftuurlijk en bevi..

Prijs: €12.90

Groe.v.dTheodorus.Bestellen

Vanuit de hemel gesproken

Theodorus van der Groe (1705-1784) was in de tweede helft van de 18..

Prijs: €14.95

Groe.Th.v.d.Bestellen

Genezing van de blinde bartimeus

In zeven preken over Lukas 18:35-43 behandelt de bekende Kralingse ..

Prijs: €15.90

Groe.v.d. Th.Bestellen

Dat zulks toch werde beschreven - Deel 1

Ds. J. de Groot (1916-2004) werd in 1968 bevestigd als predikant ..

Prijs: €15.95

Groot.d.J.Bestellen

Dat zulks toch werde beschreven - Deel 2

Ds. J. de Groot (1916-2004) werd in 1968 bevestigd als predikant ..

Prijs: €15.95

Groot.d.J.Bestellen

Dat zulks toch werde beschreven - Deel 3

Ds. J. de Groot (1916-2004) werd in 1968 bevestigd als predikant in..

Prijs: €15.95

Groot.d.J.ds.Bestellen

Dat zulks toch werde beschreven Deel 4

Ds. J. de Groot (1916-2004) werd in 1968 bevestigd als predikant in..

Prijs: €15.95

Groot.d.J.ds.Bestellen

Dat zulks toch werde beschreven 5

Ds. J. de Groot (1916-2004) werd in 1968 bevestigd als predikant in..

Prijs: €16.95

Groot.de.J.dsBestellen

Dat zulks toch werde beschreven 6

Ds. J. de Groot (1916-2004) werd in 1968 bevestigd als predikant in..

Prijs: €16.95

Groot.de.J.dsBestellen

Zie Ik sta aan de deur

Helder en evenwichtig klinkt de bijbelse boodschap van zonde en gen..

Prijs: €13.50

Haaren.v.J.Ds.Bestellen

Missen, zoeken, vinden - deel 1

Vanuit drie gelijkenissen trekt ds. Van Haaren tal van lessen tot..

Prijs: €12.50

Haaren.v.J.Ds.Bestellen

Veracht, begeerd, verkregen - deel 2

De kern van de gelijkenis van de verloren zoon ligt in de blijdsc..

Prijs: €12.50

Haaren.v.J.Ds.Bestellen

Zaaien, groeien, oogsten - deel 3

Drie preken over de gelijkenissen.

 

..

Prijs: €12.50

Haaren.v.J.dsBestellen

Offeranden des geklanks 1

Deze vijfdelige prekenserie verscheen twintig jaar geleden voor h..

Prijs: €17.50

Haaren.v.J.Ds.Bestellen

Offeranden des geklanks 2

Deze vijfdelige prekenserie verscheen twintig jaar geleden voor h..

Prijs: €17.50

Haaren.v.J.Ds.Bestellen

Offeranden des geklanks 3

Deze vijfdelige prekenserie verscheen twintig jaar geleden voor h..

Prijs: €17.50

Haaren.v.J.Ds.Bestellen

Offeranden des geklanks 4

Deze vijfdelige prekenserie verscheen twintig jaar geleden voor h..

Prijs: €17.50

Haaren.v.J.Ds.Bestellen

Offeranden des geklanks 5

Deze vijfdelige prekenserie verscheen twintig jaar geleden voor h..

Prijs: €17.50

Haaren.v.J.Ds.Bestellen

Uit het boek der Psalmen. deel 1

Een vijftal niet eerder uitgegeven predicaties van ds. W. Hage (191..

€11,50 €7.50

Hage.W.Ds.Bestellen

Schoon gelijk de maan

Het is een treffend beeld.

Want de maan in de natuur ontvan..

Prijs: €15.90

Hage.W.Ds.Bestellen

Boodschapt Zijn heil

Prijs: €5.00

Hagen.v.d.PetrusBestellen

Vreugdeolie

Prijs: €11.90

Heerschap.M.ds.Bestellen

Op de grens van het oude en nieuwe verbond.

Prijs: €14.90

Heerschap.M.ds.Bestellen

Versierd in Zijn gewaad

Prijs: €14.95

Heerschap.M.ds.Bestellen

De kloppende Heiland

Zeven preken, met een woord vooraf door ds. J. van Belzen.

Prijs: €14.90

Hegeman.C.Ds.Bestellen

Heimwee naar Bethlehem

Een bundeling van adventspreken, geschikt voor de leesdiensten.

Prijs: €12.50

Hegeman.C.Ds.Bestellen

De blijde boodschap

Van ds. Van Herwaarden werden na zijn overlijden zestien preken gep..

Prijs: €11.90

Herwaarden.van.A.dsBestellen

Bidden en zingen in Filippi

Prijs: €12.50

Hofman,M.ds.Bestellen

Verkondiging van de getuigenis Gods 2

In deze vervolgbundel met zes preken tekent ds. C. Hogchem enerzi..

Prijs: €13.50

Hogchem.C.Ds.Bestellen

De parel van grote waarde - en negen andere gelijkenissen

In de prediking van ds. A.F. Honkoop klonk altijd door hoe goed het..

Prijs: €17.95

Honkoop.A.F.ds.Bestellen

Tot Hem bekeerd

De wondervolle bekering van de kamerling.

In een viertal..

Prijs: €11.90

Hoogerland.A.Ds,Bestellen

Verbondsgeheimen 1

Preken voor bestemde tijden.

Vijfdelige prekenserie.

..
Prijs: €14.90

Hoogerland.A.Ds.Bestellen

Verbondsgeheimen 2

Preken voor bestemde tijden

Vijfdelige prekenserie.

..
Prijs: €14.90

Hoogerland.A.Ds.Bestellen

Verbondsgeheimen 3

Preken voor bestemde tijden.

Vijfdelige prekenserie.

..
Prijs: €14.90

Hoogerland.A.Ds.Bestellen

Verbondsgeheimen 4

Preken voor bestemde tijden.

Vijfdelige prekenserie.

..
Prijs: €14.90

Hoogerland.A.Ds.Bestellen

Verbondsgeheimen 5

Preken voor bestemde tijden

Vijfdelige prekenserie.

..
Prijs: €14.90

Hoogerland.A.Ds.Bestellen

Herbouwen uit het stof - deel 1

Zeven preken over Nehmia.

Nehmia, de joodse schenker van..

Prijs: €13.50

Hoogerland.G.Ds.Bestellen

Weer wonen naar Zijn raad - deel 2

Zeven preken over het werk van Nehemia in het herbouwde Jeruzalem..

Prijs: €13.50

Hoogerland.G.Ds.Bestellen

Poort des hemels

Elf bijbellezingen over het leven van Jakob.


Dit boe..

Prijs: €16.90

Hoogerland.G.dsBestellen

Troost voor ballingen

Vier preken over Jesaja 40:1-11.

Hoofdstuk 40 vormt een ..

Prijs: €12.50

Huijser.A.T.Ds.Bestellen

De duisternis tot licht gemaakt

Blind was hij vanaf zijn geboorte, zowel in lichamelijk als in gees..

Prijs: €15.90

Huijser.A.T.Ds.Bestellen

Zult Gij aan doden wonderen doen

Vier preken over de opwekking van Lázarus.

In J..

Prijs: €12.50

Huijser.A.T.dsBestellen

Predikaties deel 1.

Ds.A.Janse (1858-1920)

In leven leraar der Gereformeerde..

Prijs: €39.95

Janse.A.Ds.Bestellen

Heil dat nooit vergaat

Prijs: €12.50

Jong.d.S.ds.Bestellen

Heilzaam zoet - Zes predikaties

In 1954 gaat ds. S. de Jong (1926-2008) in Utrecht theologie studer..

Prijs: €12.90

Jong.S.de.dsBestellen

Door Mijn Geest zal het geschieden

Het volk oproepen om terug te keren tot de Heere en Zijn dienst. Da..

Prijs: €15.90

Joosse.M.dsBestellen

Het woord der verzoening

De titel voor het boek is gekozen uit 2 Korinthe 5 vers 19: 'En..

Prijs: €14.90

Kamp.W.ds.Bestellen

Als een gewaterde hof - deel 1

Deze prekenbundel bevat zes vrije stoffen, een voorbereidingspree..

Prijs: €14.90

Karels.J.Ds.Bestellen

Als een gewaterde hof - deel 2

Dit deel bevat acht preken: zeven vrije stoffen en n voorbereidingspre..
Prijs: €14,90

Karels.J.Ds.Bestellen

Enige toespijs

Prijs: €15,90

Karels.J.ds /Karels.J.W.dsBestellen

Het eenzijdige Godswerk

In dit boek treft u een achttal preken aan die op verschillende p..

Prijs: €14.90

Karens.J.Ds.Bestellen

Welbehagen voor weglopers Zeven predikaties

In deze bundel treft u zeven preken aan waarvan de meeste zijn geho..

Prijs: €16.90

Karens.J.dsBestellen

Der vaderen erfenis (2)

Preken van Hollandse oudvaders.

ds. A. Hellenbroek Hoogl. 4..

Prijs: €13,75

Kerkelijk bureau O.G.G.Bestellen

Der vaderen erfenis (3)

Preken van Hollandse oudvaders.

ds. C. Tuinman Jer. 3:22b,<..

Prijs: €13,75

Kerkelijk bureau O.G.G.Bestellen

Der vaderen erfenis (4)

Preken van Hollandse oudvaders.

ds. L.G. Treviranus Matth. ..

Prijs: €13,75

Kerkelijk bureau O.G.G.Bestellen

Der vaderen erfenis (5)

Preken van Hollandse oudvaders.

ds. J. van Laren 1 Petr. 4:..

Prijs: €13,75

Kerkelijk bureau O.G.G.Bestellen

Der vaderen erfenis (6)

Preken van Hollandse oudvaders.

ds. A. Hellenbroek Matth. 9..

Prijs: €13,75

Kerkelijk bureau O.G.G.Bestellen

Der vaderen erfenis (7)

Preken van Hollandse oudvaders.

ds. A. Velingius Ps. 74:24a..

Prijs: €13,75

Kerkelijk bureau O.G.G.Bestellen

Der vaderen erfenis (8)

Preken van Hollandse oudvaders.

ds. P. van der Hagen Efeze ..

Prijs: €13,75

Kerkelijk bureau O.G.G.Bestellen

Der vaderen erfenis (9)

Preken van Hollandse oudvaders.

ds. A. Hellenbroek Hos. 8:1..

Prijs: €13,75

Kerkelijk bureau O.G.G.Bestellen

Der vaderen erfenis (10)

Preken van Hollandse oudvaders.

ds. F. van Houten Ps. 45:11..

Prijs: €13,75

Kerkelijk bureau O.G.G.Bestellen

Der vaderen erfenis (11)

Preken van Hollandse oudvaders.

ds. F. van Houten Psalm 45:..

Prijs: €13,75

Kerkelijk bureau O.G.G.Bestellen

Der vaderen erfenis (12)

Preken van Hollandse oudvaders.

ds. Jac. de Groot Micha 2:1..

Prijs: €13,75

Kerkelijk bureau O.G.G.Bestellen

Der vaderen erfenis (13)

Preken van Hollandse oudvaders.

ds. P. Laan Filip. 3:8,

..
Prijs: €13,75

Kerkelijk bureau O.G.G.Bestellen

Der vaderen erfenis (14)

Preken van Hollandse oudvaders. In deze bundel zijn de volgende pre..

Prijs: €13,75

Kerkelijk bureau O.G.G.Bestellen

Der vaderen erfenis (15)

Preken van Hollandse oudvaders In deze vijftiende bundel zijn de vo..

Prijs: €13,75

Kerkelijk bureau O.G.G.Bestellen

Der vaderen erfenis (16)

Preken van Hollandse oudvaders. In deze zestiende bundel zijn de vo..

Prijs: €13,75

Kerkelijk bureau O.G.G.Bestellen

Der vaderen erfenis (17)

Preken van Hollandse oudvaders. In deze zeventiende bundel zijn de ..

Prijs: €13,75

Kerkelijk bureau O.G.G.Bestellen

Der vaderen erfenis (18)

Preken van Hollandse oudvaders. In deze bundel zijn de volgende pre..

Prijs: €13,75

Kerkelijk bureau O.G.G.Bestellen

Der vaderen erfenis (19)

Preken van Hollandse oudvaders.In deze bundel zijn de volgende pred..

Prijs: €13,75

Kerkelijk bureau O.G.G.Bestellen

Der vaderen erfenis (20)

Bevat de volgende 6 preken:

 

1. Het gezegende..

Prijs: €13,75

Kerkelijk bureau O.G.G.Bestellen

Der vaderen erfenis (21)

Zestal preken van Hollandse oudvaders In deze bundel zijn de volgen..

Prijs: €13,75

Kerkelijk bureau O.G.GBestellen

Der vaderen erfenis (22)

Zestal preken van Hollandse oudvaders

In deze bund..

Prijs: €13,75

Kerkelijk bureau O.G.GBestellen

Der vaderen erfenis (23)

In deze bundel zijn de volgende predicaties opgenomen: 

<..
Prijs: €13,75

Kerkelijk bureau O.G.G.Bestellen

Der vaderen erfenis (24)

In deze bundel zijn de volgende predicaties opgenomen:

-&nb..

Prijs: €13.75

Kerkelijk bureau O.G.G.Bestellen

Der vaderen erfenis (25)

In deze bundel zijn de volgende predicaties opgenomen:


Prijs: €13.75

Kerkelijk bureau O.G.G.Bestellen

Een dierbare Naam

Deze bundel bevat zeven preken van John Kershaw.

Hoewel in ..

Prijs: €14.99

Kershaw.JohnBestellen

Gegeven en genomen

Preken en meditatieve gedachten over het leven van Job.

Ds...

Prijs: €12.95

Kersten.G.H.Ds.Bestellen

De wijnstok en de ranken

In deze bundel vindt u acht preken van ds. J.W. Kersten (1915-1960)..

€17,90 €8,99

Kersten.J.W.Ds.Bestellen

Predik het Woord

Deze bundel bevat het stichtelijk woord, uitgesproken op Urk door k..

Prijs: €13.50

Kieft.v.d.D.E.dsBestellen

Het enige Fundament

In de vier indringende preken die in deze bundel zijn opgenomen kli..

Prijs: €12.95

Kieft.v.d.D.E. dsBestellen

Onder Elims palmboom

29 predikaties en een korte levensbeschrijving van Ds. I. Kievit.

€18,50 €10.00

Kievit.I.Ds.Bestellen

De zeven kruiswoorden

Wie kan de diepte peilen van de woorden die Christus aan het kruis ..

Prijs: €12.95

Kievit.I.dsBestellen

Uit den drek verhoogd Ds.T.Klok

De laatste jaren van zijn ambtsbediening te Ede - Wekerom 

..
€15,50 €12.50

Kerkenraad O.G.G.in Ned Wekerom /ds.KlokBestellen

Het Hooglied van Salomo

Zeven preken van wijlen ds.T.Klok.

Voor degene die hem geke..

Prijs: €16.95

Klok.T.ds.Bestellen

Zijn liefelijke namen ( Van Advent tot Nieuwjaar}

Nu nieuw verschenen, boek met zeven preke..

Prijs: €16.95

Klok.T.DsBestellen

Het Heilig Nachtmaal.

De drie stukken van het formulier.

Het Heilig Nachtmaal ..

Prijs: €5.95

Kohlbrugge.H.F.Dr.Bestellen

Goddelijke troost

Zes preken over zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus.

..

Prijs: €9.95

Kohlbrugge.H.F.Ds.Bestellen

Houd in gedachtenis

Twaalf preken voor het kerkelijk jaar.

Prijs: €18.90

Kohlbrugge .H.F.Bestellen

Hij is het en toch is Hij het niet

In het omvangrijke en indrukwekkende oeuvre van dr. H. F. Kohlbrugg..

Prijs: €12.95

Kohlbrugge .H.F.Bestellen

Waakt en bidt

Deze acht preken over 1 Petrus 5:5-11 bevatten woorden van vermanin..

Prijs: €14.90

Kohlbrugge.H.F.Bestellen

In de Kreupelstraat

Twaalf onbekende preken

Al Gods kinderen worden 'i..

Prijs: €24.90

Kohlbrugge.H.H.Dr.Bestellen

De hemelse Landman

Deze bundel met tien preken bevat zeven stoffen uit het Oude Testam..

Prijs: €16.90

Koster.J.Ds.Bestellen

Rechtvaardig voor God

Preekstoffen over het wezen en over het welwezen des geloofs hadden..

Prijs: €11.50

Koster.J.ds.Bestellen

Sions bevrijder bevrijding en leerschool

Predikaties te Enkhuizen:
- De geroepen prediker (intredepred..

€21,50 €12.50

Kramp.C.DsBestellen

Hij Die u roept is getrouw

De titel van dit boek is ontleend aan 1 Thessalonicenzen 5:24.

Prijs: €13.90

Krijgsman.M.Ds.Bestellen

Momenten uit het leven van Mozes

De schrijver van de Hebreenbrief noemt in de rij van geloofshelde..

Prijs: €14.95

Labee.B.Ds.Bestellen

Onveranderlijke liefde

Tien preken die ds. G.M. de Leeuw gehouden heeft in verschillende..

Prijs: €18.95

Leeuw.d.G.M. Ds.Bestellen

Bijbellezingen over het boek Jona

Willem van Leeuwen (1868-1940) werd te Nieuwkoop geboren.

..

Prijs: €28.50

Leeuwen.v.W.Bestellen

Geopende Schriften

Bevat 10 preken.

Prijs: €15.95

Manen. van.G.dsBestellen

De Bron van zaligheid

De bewogen nodiging om te komen tot Christus als de Bron van zaligh..

Prijs: €31,50

MacCheyneBestellen

Veilig achter het bloed

Prijs: €12.50

MacCheyneBestellen

Gezette tijden

Een twaalftal predikatin voor gezette tijden.

1. De Hulp..

Prijs: €19.95

Makkenze.A.Ds.Bestellen

In uw licht zien wij het licht

Predikaties over :

Joh. 8:56;

Joh. 21:1;

Prijs: €19.95

Makkenze.A.Ds.Bestellen

De treurigen Sions getroost

De treurige Sions getroost 'Bijna dag en nacht was hij in zijn ..

Prijs: €14.90

Makkenze.A.ds.Bestellen

Eeuwige liefde

Serie : Het gesproken Woord.

In deze prekenbundel van ds..

Prijs: €15.95

Mallan.F.Ds.Bestellen

Geleid door de Geest

Serie 'Het gesproken Woord'.

Acht predicaties. D..

Prijs: €15.95

Mallan.F.Ds.Bestellen

Geloofshelden

Serie het gesproken Woord.

Bij de oudtestamentische gelo..

Prijs: €15.95

Mallan.F.Ds.Bestellen

Het verbond met Abraham

Het gesproken Woord.

Tien predikaties. De leiding Gods met ..

Prijs: €16,50

Mallan.F.Ds.Bestellen

Liefderijke vertroostingen

Serie : Het gesproken Woord.

In deze bundel preken ..

Prijs: €15.95

Mallan.F.Ds.Bestellen

Schaduwen in de woestijn

In vijf preken over Exodus behandelt ds. F. Mallan (1925-2010) de o..

Prijs: €13,25

Mallan.F.Ds.Bestellen

Tot arbeid geroepen

In drie preken over Prediker 11 behandelt ds.F.Mallan (1925-2010) de o..
Prijs: €11,90

Mallan.F.Ds.Bestellen

Wederhorig kroost

Serie Het gesproken Woord.

In deze prekenbundel wordt gewez..

Prijs: €16,50

Mallan.F.Ds.Bestellen

Wonderlijke spijze

Serie: Het gesproken woord.

Deze preken van ds. F. Malla..

Prijs: €15.95

Mallan.F.Ds.Bestellen

Belofte en vervulling

Ds.F.Mallan en Ds.M.v.Beek .

Dit boek bevat zeven gelege..

Prijs: €15.95

Mallan.F.Ds. v.Beek..v.M.Ds.Bestellen

Voor bijzondere dagen

De Kerk des Heeren wordt op de bijzondere dagen die het kerkelijk j..

Prijs: €16.50 Herdruk

Mallan.F.Ds.Bestellen

De onmisbare parel

In deze prekenbundel wordt u gewezen door ds.F.Mallan (1925-201) in..

Prijs: €15.90

Mallan.F.Ds.Bestellen

Christus ons alles

Robert Murray McCheyne (1813-1843) heeft in Nederland grote bekendh..

Prijs: €13.90

McCheyne.R.M.Bestellen

De Ark der behoudenis

Deze bundel met 37 preken werd vijf jaar na het overlijden van McCh..

Prijs: €23.50

MacCheyneBestellen

De verzoeking van Christus in de woestijn 7 preken

Een zevental pastorale overdenkingen over de verzoeking van Christu..

Prijs: €15.90

Manton.ThomasBestellen

Het gruwelijke Sodom gestraft

Ds. Conrad Mel (1666-1733) was een Duitse bevindelijke predik..

Prijs: €12.50

Mel.ConradBestellen

Om te verkondigen dat de HEERE recht is

‘Preken is mijn liefste werk’, zei ds. Melis ooit in ee..

Prijs: €14.90

Melis.P.dsBestellen

Als een eenzame mus op het dak

Ds. Mieras werd in 1915 geboren en was predikant in Terneuzen, wa..

Prijs: €14.90

Mieras.M.A.Ds.Bestellen

Doe wel bij Sion

In deze preken wordt Gods werk verklaard vanuit het eeuwig welbehag..

Prijs: €15.95

Mieras.M.A.Ds.Bestellen

Naar het land dat Ik u wijzen zal

Wat een voorrecht is het om geroepen te worden. In deze overdenking..

Prijs: €15.90

Moerkerken.A.dsBestellen

De richter uit Rama

In Samuëls jonge jaren was er sprake van een droevige tijd in ..

Prijs: €15.50

Moerkerken.A.dsBestellen

Leidsman naar de rust

Elf overdenkingen over Jozua

Kort voor zijn sterven op..

Prijs: €17.50

Moerkerken.A.dsBestellen

Een vast fundament 6 preken

In deze bundel vindt u zes preken van ds. M. Mondria, nu emeritus-p..

Prijs: €14.50

Mondria.M.dsBestellen

Zie mijn Knecht : Serie deel 1 t/m 10

De gehele serie "Zie mijn Knecht" 10 delen.

<..

€145,00 €99.00

Monster.D.Ds.Bestellen

Zie, Mijn Knecht ! - deel 1

Ds. D. (Dirk) Monster werd op 29 augustus 1930 te Puttershoek geb..

Prijs: €14.50

Monster.D.Ds.Bestellen

Zie, Mijn Knecht ! - deel 10

Ds. D. (Dirk) Monster werd op 29 augustus 1930 te Puttershoek geb..

Prijs: €14.50

Monster.D.Ds.Bestellen

Zie, Mijn Knecht ! - deel 2

Ds. D. (Dirk) Monster werd op 29 augustus 1930 te Puttershoek geb..

Prijs: €14.50

Monster.D.Ds.Bestellen

Zie, Mijn Knecht ! - deel 3

Ds. D. (Dirk) Monster werd op 29 augustus 1930 te Puttershoek geb..

Prijs: €14.50

Monster.D.Ds.Bestellen

Zie, Mijn Knecht ! - deel 4

Ds. D. (Dirk) Monster werd op 29 augustus 1930 te Puttershoek geb..

Prijs: €14.50

Monster.D.Ds.Bestellen

Zie, Mijn Knecht ! - deel 5

Ds. D. (Dirk) Monster werd op 29 augustus 1930 te Puttershoek geboren...
Prijs: €14,50

Monster.D.Ds.Bestellen

Zie, Mijn Knecht ! - deel 6

Ds. D. (Dirk) Monster werd op 29 augustus 1930 te Puttershoek geb..

Prijs: €14.50

Monster.D.Ds.Bestellen

Zie, Mijn Knecht ! - deel 7

Ds. D. (Dirk) Monster werd op 29 augustus 1930 te Puttershoek geb..

Prijs: €14.50

Monster.D.Ds.Bestellen

Zie, Mijn Knecht ! - deel 8

Ds. D. Monster werd op 29 augustus 1930 te Puttershoek geboren. D..

Prijs: €14.50

Monster.D.Ds.Bestellen

Zie, Mijn Knecht ! - deel 9

Ds. D. Monster werd op 29 augustus 1930 te Puttershoek geboren. D..

Prijs: €14.50

Monster.D.Ds.Bestellen

Der armen spijs (2)

Acht preken voor o.a. het kerkelijk jaar.

Waar genade valt,..

€14,90 €7,50

Mouw.G.Ds.Bestellen

Der armen spijs set 2 delen

Ds. Mouw verklaart in deze zestien preken op Schriftuurlijke en bev..

€29,80 €15.00

Mouw.G.ds.Bestellen

Zonder prijs

Prijs: €13.50

Muilwijk.AD.ds.Bestellen

Gods stem in de natuur

Gods Woord bevat hemels onderwijs.

Ook over de natuur.

Prijs: €17.95

Neele.C.ds.Bestellen

Het leven van Job

Tien preken uit het leven van Job.

&nbs..

Prijs: €14.95

Neele.C.Ds.Bestellen

Uit de schaduw

Acht overdenkingen over minder bekende Bijbelse personen.

..

Prijs: €15.50

Neele.C.Ds.Bestellen

Stichtelijke leerredenen

Newton bracht in zijn prediking Christus heel dichtbij. In een va..

Prijs: €9.00

Newton.J.Bestellen

Wijsheid voor eenvoudigen

Serie Lichtstralen uit het Woord.

Ja, Vader, want alzo i..

Prijs: €9.90

Newton.J.Bestellen

Feeststoffen

Cornelis van den Oever werd op 14 februari 1802 te Valkenburg (Z...

Prijs: €38.00

Oever.v.d.C.Ds.Bestellen

Een christen in leven en sterven onder de leiding des Heeren

Een christen in leven en sterven onder de leiding des Heeren.

..
Prijs: €3.95

Oordt.v.J.R.dsBestellen

Dreigende oordelen

John Owen (1616 - 1683)

John Owen werd geboren in 1616 in h..

Prijs: €14.90

Owen.JohnBestellen

Alzo lief heeft God de wereld gehad

Zeven preken over Johannes 3:16 '

Johannes 3 vers 16 is..

Prijs: €9.50

Paauwe.J.P.Ds.Bestellen

De weg naar Sion

In dit boekje vindt u vijf preken. Deze preken zijn nooit eerder ui..

Prijs: €14.90

Pannekoek.J.dsBestellen

Eerste achttal preken

Ds. J. Pannekoek (1916-1971) is akkerbouwer geweest bij Zierikzee. ..

Prijs: €14.90

Pannekoek.J.dsBestellen

Gezondene des Vaders

Preken over Jezus' omwandeling op aarde

In vie..

Prijs: €12.90

Pater.G.ds.Bestellen

Laatste preken 1

Joseph Charles Philpot was predikant in Engeland en leefde van 1802..

Prijs: €10.00

Philpot.J.C.Bestellen

Laatste preken 2

  1. Jesaja 54:11-12 / Gods belofte aan Zijn verdrukte gemeente
Prijs: €10.00

Philpot.J.C.Bestellen

Laatste preken 3

  1. Markus 9:49-50 / De gezouten offerande
  2. Korinthe 4:..
Prijs: €10.00

Philpot.J.C.Bestellen

Deel genoten

5 predikaties die uitgesproken zijn in Wekerom in het achter..

Prijs: €10.50

Poel.v.d.Joh.Bestellen

Naar Uw gemaakt bestek dl.1

Tien nooit eerder uitgegeven predikaties van Dankdag tot Nieuwjaa..

Prijs: €12.50

Poel.v.d.Joh.Bestellen

Eenzijdige verbondsliefde

Zeven preken over de Psalmen

 

Ds, Jo..

Prijs: €14.95

Poel.v.d.Joh.Ds.Bestellen

In liefelijke weiden

Ds.A.Kok,Ds.C.Wisse, Ds.P.Blok en Ds.G.Beens

Een bundel ..

€15,90 €8.50

Predikanten Ger.Gem.Bestellen

Uit den schat des Woords 67e jaargang

In de prekenserie Uit den schat des Woords verschijnt dit jaar de..

Prijs: €24.95

Predikanten Ger.Gem. div.Bestellen

Een geopende evangeliedeur

De geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Nieuw-Beijerland b..

€15,90 €6,95

Predikanten.Ger.Gem.Div.Bestellen

Weid Mijn schapen

Tien predicaties uit :

- Genesis 45:26-28

- Gen..

Prijs: €17.90

Prooijen.v.J.Ds.Bestellen

Christus, Die ons leven is

Ds. Jacob van Prooijen werd op 3 april 1964 - hij was toen bijna 52..

Prijs: €14.90

Prooijen.v.J.ds.sr.Bestellen

Wonder van vrije genade

Ds. Jacob van Prooijen werd op 3 april 1964 - hij was toen bijna 52..

Prijs: €15.90

Prooijen.v.J.ds. Sr.Bestellen

Sions betalende Borg

Dit boek bevat acht lijdenspreken.

 

Deze prek..

Prijs: €15.95

Reenen.v.G.ds.Bestellen

Een blijde tijding

Ds. G. van Reenen (1864-1935) was een bekend en geliefd predikant i..

Prijs: €14.90

Reenen.v.G.ds.Bestellen

Davids reislied

Zeven preken over Psalm 23

 

In deze preken is..

€12,90 €7.90

Roos.J.Ds.Bestellen

Christus hogelijk aangeprezen

Tien preken over het Hooglied.

Koning Sálomo be..

Prijs: €16.90

Roos.J.dsBestellen

Ik maak alle dingen nieuw

Samuel Rutherford werd bekend door zijn Brieven.

Die van..

Prijs: €12.50

Rutherford.S.Bestellen

Beproeving en overwinning van het geloof dl.1

Het boek Beproeving en overwinning van het geloof is het eerste dee..

Prijs: €39.95

Rutherford.S.Bestellen

Christus en Zijn schoonheid - deel 5

Het boek ‘Christus in Zijn schoonheid’ bevat vijftien p..

Prijs: €39.95

Rutherford.S.Bestellen

Verloren en gevonden

Verloren en gevonden gaat over de gelijkenis van de verlore..

Prijs: €16.90

Rutherford.S.Bestellen

De slaperige bruid

Samuël Rutherford (1600-1661) was in zijn dagen bekend door zi..

Prijs: €14.90

Rutherford.S.Bestellen

Ruth

Uit het Bijbelboek Ruth blijkt Gods trouw aan Israël. Ondanks ..

Prijs: €17.50

Rijswijk.v.J.dsBestellen

De hoofdman Cornelius

Uit de geschiedenis over de hoofdman Cornelius in Handelingen 10 wo..

Prijs: €12.90

Schipper.J.dsBestellen

Hij blijft getrouw

Achttien overdenkingen over Hosea.

Hosea krijgt in een v..

Prijs: €19.95

Schot.A.Ds.Bestellen

Jakob heb ik liefgehad.

Jakob heb ik liefgehad.

Zeventien over..

Prijs: €17.90

Schot.A.Ds.Bestellen

Behouden in de vrijstad

Kohlbrugge schrijft in zijn bekende Schriftverklaringen bij Exodu..

Prijs: €14.95

Schot.A.Ds.Bestellen

Horen en doen

Prijs: €14.95

Schot.A.Ds.Bestellen

Sprekende kleuren

God spreekt op verschillende manieren in Zijn Woord. Hij spreekt do..

Prijs: €15.95

Schot.A.dsBestellen

Apostolisch onderwijs

De brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Filippi draagt e..

Prijs: €14.95

Schreuder.A.ds.Bestellen

Ter gezetter tijd

Een zestal preken,waaronder de afscheidsdienst te Gouda en de bev..

Prijs: €14.90

Schultink.A.Ds.Bestellen

Glorierijke daden

Prijs: €12.90

Schultink.A.dsBestellen

Uw loon zeer groot

Van de hand van ds.A.Schultink verschijnt deze serie preken over he..

Prijs: €17.95

Schultink.A.dsBestellen

Mijn ziel dorst naar U

Smijtegelt is een oudvader geweest die zeer geliefd was en dat to..

Prijs: €9.90

Smijtegelt.B.Bestellen

Trek mij, wij zullen U nalopen - deel 1

'Trek mij, wij zullen U nalopen',

Zo luidt de te..

Prijs: €34.95

Smijtegelt.B.Ds.Bestellen

Trek mij, wij zullen U nalopen - deel 2

Trek mij, wij zullen U nalopen, zo luidt de tekst van een van de ..

Prijs: €34.95

Smijtegelt.B.Ds.Bestellen

Het heil is des Heeren. Serie: Nalezing - Deel 2

5 Preken over Jona.

Deze bundel over het Bijbelboek Jona be..

€12,95 €9.95

Smits.C.Ds.Bestellen

Sions wonderlijke verlossing

Een tiental niet eerder uitgegeven preken van ds. C. Smits (1898-19..

€16,90 €5,00

Smits.C.Ds.Bestellen

Profetie en vervulling

Tien predicaties.


In deze uitgave zijn opgenomen:&nb..

€16,90 €5.00

Smits.C.dsBestellen

Verzoening door voldoening

Tien predicaties.


In deze uitgave zijn opgenomen:&nb..

€16,90 €5.00

Smits.C.dsBestellen

Onveranderlijke liefdestrouw

Gods kinderen zijn tot een wettig huwelijk gebracht vanuit het gena..

Prijs: €14.90

Smits.C.ds.Bestellen

Zalig zijn ...

Acht preken over de zaligsprekingen. 

De Heere Jezus i..

Prijs: €15.95

Smits.C.dsBestellen

Stervende gesproken

Zeven preken over Christus op Golgotha gekruisigd.

In deze ..

Prijs: €14.95

Smits.C.dsBestellen

De spelonk van Adullam

Tien preken:

1. Jozef en zijn broers (Genesis 42:21)

..
Prijs: €14.95

Spaans.J.Ds.Bestellen

Ik zoek mijn broeders 2

In een aantal Bijbellezingen heeft ds.J.Spaans het leven van Joze..

Prijs: €16.90

Spaans.J.Ds.Bestellen

Toevlucht onder Zijn vleugels

In deze vijf preken wijst Spurgeon erop hoe rijk de Bijbel zondaren..

Prijs: €14.90

Spurgeon.C.H.Bestellen

De geopenbaarde Middelaar

Tien preken.

De prediking van ds. A. van Straalen (1918-..

Prijs: €14.90

Straalen.v.A.Ds.Bestellen

De vernederde en verhoogde Christus 2 preken

Prijs: €10.90

Temminck.JohannesBestellen

William Tiptaft

William Tiptaft (1803-1864) was de nauwe vriend van J.C. Philpot...

Prijs: €19.50

Tiptaft.W.Bestellen

Geloofsleven

Acht actuele predikaties over het geloofsleven, niet alleen in ha..

Prijs: €14.50

Veen.A.F.R.v.d.Ds.Bestellen

Genade bij de troon

Het Bijbelboek Esther spreekt van Gods voorzienigheid. Koningin Est..

Prijs: €16.50

Veen.A.F.R.v.d.dsBestellen

Trouw op de akker

Het Bijbelboek Ruth is geliefd vanwege het geestelijk onderwijs dat..

Prijs: €16.50

Veen.v.d.A.F.R.dsBestellen

Ga heen in deze uw kracht

                &nb..

€16,50 €10,00

Veen.A.F.R.v.d.dsBestellen

Bij den kelk des heils - deel 2

De prediking van ds. Venema (1922-2003) was ontdekkend en afsnijden..

€12,90 €5,00

Venema.E.Ds.Bestellen

Bij den kelk des heils - deel 3

De prediking van ds. Venema (1922-2003) was ontdekkend en afsnijden..

€12,90 €5,00

Venema.E.Ds.Bestellen

Uw Naam ter eer

Ds. A. Vergunst (1926-1981) nam niet alleen binnen zijn eigen kerkv..

Prijs: €19.95

Vergunst.A.ds.Bestellen

De vrede verkondigd

Tien preken

Door middel van Zijn dienaren die de volle raad..

€14,90 €6,95

Verhoef.A.H.Ds.Bestellen

Mijn Verlosser leeft

Ds. W. Verhoeks (1930-1994) was predikant van de Gereformeerde Ge..

Prijs: €17.50

Verhoeks.W.DsBestellen

Tot Jezus geleid

Een tiental preken van de onder ons bekende en geliefde predikant..

Prijs: €15.95

Verhoeks.W.DsBestellen

Tussen Zora en Esthaol

Ds. W. Verhoeks (1930-1994) was predikant van de Gereformeerde Ge..

Prijs: €19.95

Verhoeks.W.DsBestellen

Ons' toevlucht alleine

Ds. W. Verhoeks (1930-1994)

Hij was predikant van de Ger..

Prijs: €14.95

Verhoeks.W.Ds.Bestellen

De grondslag van Gods kerk

De titel van dit boek is genomen uit de preek over Psalm 87 vers 7 ..

Prijs: €13.50

Verhoeks.W.dsBestellen

De Herder en Zijn schapen - Psalm 23

Prijs: €12,90

Vermeij A.Ds.Bestellen

De sterken der aarde

Het onderwijs dat Agur in Spreuken 30 krijgt ten aanzien van de s..

Prijs: €9.90

Verschuure.A.Ds.Bestellen

Een melaatse gereinigd

'Bekeert u en gelooft het Evangelie',

Dit was de..

Prijs: €12.90

Verschuure.Ds.Bestellen

Filippus en de kamerling

Zes preken

 

Wonderlijk zijn de wegen..

Prijs: €14.50

Verschuure.A.ds.Bestellen

Gekend, gekocht, geheiligd

Tiental preken ter gelegenheid van het 50-jarig Ambtjubileum van ds..

€16,90 €10.00

Verweij.J.W. dsBestellen

De zeven fiolen - deel 3

Het Bijbelboek Openbaring gaat over de toekomst.

De apostel..

€16,50 €9,95

Visscher.W.Ds.Bestellen

De zeven gemeenten - deel 4

Overdenkingen over de Openbaringen

De brieven aan de zeven ..

€16,50 €9,95

Visscher.W.Ds.Bestellen

Getuigen van de enige naam

Prekenbundel met acht preken over dienstknechten van God.

Prijs: €15.50

Vogelaar.C.Ds.Bestellen

Het teken van Jona

Hoe duidelijk blijkt de trouw van de Heere in het leven van de prof..

€15,50 €7,95

Vogelaar.C.Ds.Bestellen

Uw ogen zullen de Koning zien

Deze bundel bevat drie preken: twee voor de adventsweken en n voor Ker..
Prijs: €11,95

Vogelaar.C.dsBestellen

In de gevangenis geschreven

Dit boek bevat vijf preken over de brief aan Filémon.

<..
Prijs: €12.90

Vogelaar.C.dsBestellen

De nachtgezichten van Zacharia

Door middel van acht nachtgezichten, of openbaringen, wil de Heer..

Prijs: €14.90

Voorden.v.A.Ds.Bestellen

De Samaritaanse vrouw.

Negen preken.

De geschiedenis van de Samaritaanse vrouw ..

Prijs: €14.90

Voorden.v.A.Ds.Bestellen

De Zaligsprekingen

Acht zaligsprekingen vormen het begin van de Bergrede.

W..

Prijs: €14.90

Voorden.v.A.Ds.Bestellen

Deze ontvangt de zondaars

In deze bundel wordt in het bijzonder stilgestaan bij de gelijken..

Prijs: €15.90

Voorden.v.A.Ds.Bestellen

Hoort Hem ! Voorden.v.d.Ds.

Hoort Hem !.

Deze bundel bevat de afsch..

Prijs: €10.00

Voorden.v.A.Ds.Bestellen

Jozef, de behouder des volks

In negen overdenkingen wordt de geschiedenis van Jozef verklaard...

Prijs: €16.95

Voorden.v.A.Ds.Bestellen

De Schoonste aller mensenkinderen

Het Hooglied van Sálomo bevat de weergave van een gesprek tu..

Prijs: €14.90

Voorden.v.A.dsBestellen

Blijf met ons

Een oud- en een nieuwjaarspredicatie.

Prijs: €3.95

Voorden.van. A.ds Bestellen

Wassen en minder worden

Hoe gaat het in het leven van Gods Kerk? Dan is het: ‘Hij moe..

Prijs: €14.90

Vosman.H.A.Bestellen

Het Evangelie van een Verbondsgod

Het Evangelie van een Verbondsgod.

5John Warburton (sr)w..

Prijs: €35.00

Warburton.J.Bestellen

De liefde van Christus

Johan Welch (1570-1622) werd in zijn dagen een 'type van Chri..

Prijs: €17.95

Welch.JohnBestellen

Krachtige en zielroerende predikatien

Ds.A.v.Wesel 13 predikaties.

In zijn leven dienaar te Am..

Prijs: €29.00

Wesel.v.A.Ds.Bestellen

Geleid tot de koning

Een negental preken over het Bijbelboek Esther.

Hoewel i..

Prijs: €17.50

Weststrate.J.A.Ds.Bestellen

Simson, de eenzame strijder

Simson was een man van tegenstellingen.

Voor zijn geboor..

Prijs: €15.95

Weststrate.J.A.Ds.Bestellen

Geeft Gij hun te eten

'Geeft gij hun te eten'
Met deze tekst verbond ds. J...

Prijs: €18.95

Weststrate.J.A.dsBestellen

En woon aldaar

Van Terneuzen naar Pretoria (Zuid-Afrika)

De Heere..

€19,95 €6.95

Westrate.J.A.DsBestellen

De arbeid van Sions eeuwige Koning

8 prdikaties van Ds.A.Wink(1925-2010)

Deze preken gaan o..

Prijs: €15.90

Wink.A.Ds.Bestellen

De volheid van Christus

Jozef is als onderkoning in Egypte 'een bijzonder type van de H..

Prijs: €24.95

Winslow.O.Bestellen

De verzoening in Christus

Zes predicaties. Ds. C. Wisse (1915-1989)

In leven predi..

Prijs: €14.90

Wisse.C.Ds.Bestellen

Genodigd tot de bruiloft

Prijs: €10,95

Wisse.G.Prof.Bestellen

Opgelezen aren

Acht gelegenheidspreken:

Luk. 2:34-35 (nieuwjaar)

Prijs: €13.50

Woestijne.v.d.Chr.Ds.Bestellen

In Israel ingelijfd (2)

10 preken over Ruth.

Het verzamelde koren (Ruth 2:17 en ..

Prijs: €17.90

Woestijne.vd.Chr.Ds.Bestellen

Vreemdelingen op aarde

Zes preken:

- Vreemdelingen op aarde - Hebreen 11:13b en 14..

Prijs: €12.50

Woestijne.v.d.Chr.Bestellen

Een Oudejaarsgedachte

Prijs: €2,95

Woestijne.Chr.ds.Bestellen

Gebouwd op deze petra

Een bundel met niet eerder verschenen preken die uitgesproken zijn ..

Prijs: €12.90

Woestijne van de Chr.Bestellen

De arme en nooddruftige verschoond

Ds. A.J. Wijnmaalen (1914-2009) wees met ernst op het grote ondersc..

Prijs: €15.90

Wijnmaalen.A.J.dsBestellen

Boekhandel Hazeleger

Lunterseweg 37
6718WC Ede
(+31) 0318615639
info@boekhandelhazeleger.nl
Contactgegevens

Uit de Bron - SET 5 delen

van 99,00 euro
voor 69,90 euro
Unieke Aanbieding!