Terug

Preken

Snel zoeken:


  Omschrijving Prijs Auteur:  

Gezichten en gerichten

Acht overdenkingen over de nachtgezichten van Zacharia.

Prijs: €10,00

Karels.J.W.dsBestellen

Met innerlijke ontferming bewogen

Jongeren leven in een veelbewogen tijd.

Deze preken behande..

Prijs: €9.00

Aalst.G.J.van e.a / Predikanten.Ger.Gem.Bestellen

Wendt u naar Mij toe

Serie 'Vaderlands erfgoed' 'Lieve vrienden, laat u dan ..

Prijs: €5.00

Avinck.Th.Bestellen

Die dorst heeft kome

Die dorst heeft, kome, en die wil, neme van het water d..

Prijs: €3.50

Baan.G.J.DsBestellen

Een dierbare toezegging

- een uitgebreide predikatie over Hooglied 1:4b

- Boetpredi..

Prijs: €7,50

Baaij.W.dsBestellen

Het eeuwige woord dl.2

6 predikaties 

1) Niet al te rechtvaardig en niet al t..

Prijs: €5,00

Bakker.F.Ds.Bestellen

Verloren en gevonden

Prijs: €8,00

Barueth.J.Bestellen

Genade voor genade, 12e jaargang

- 1 Cor. 1 :30-31 In Christus Jezus        &nbs..

Prijs: €8,00

Berg.v.d Ds. / Timmer J.J.DsBestellen

Keurstoffen

De Schotse predikant Hugo Binning (1627-1653) kende reeds op jonge ..

Prijs: €12.50

Binning.H.DsBestellen

De vernederinge des herte

Gedaan bij verscheide Plechtige Gelegentheden.

In zijn Leve..

Prijs: €7.50

Binning.H.Ds.Bestellen

Cornelius, de hoofdman

13 preken over Handelingen 10

De preken van deze geliefde p..

Prijs: €12.50

Blok.P.Ds.Bestellen

Saulus van tarsen

6 preken naar aanleiding van Handelingen 9 en 1 Korinthe 15.

<..
Prijs: €9.00

Blok.P.dsBestellen

Saulus van Tarsen

6 preken n.a.v. Handelingen 9 en 1 Korinthe 15.

Prijs: €11,50

Blok.P.dsBestellen

Eeuw uit eeuw in

Twee preken bij de milleniumwisseling

 

Dat de..

Prijs: €4,00

Blok.P.dsBestellen

Leven van Mozes 3

In dit derde deel over het leven van Mozes zijn elf preken opgenome..

Prijs: €6.00

Boer.den.A.M.Ds.Bestellen

Van adventsverwachting tot pinksterglorie

20 preken

door Ned. Hervormde (Gereformeerde) pred..

Prijs: €7.50

Boer. den C.ds / e.a.Bestellen

De sterke en de Sterkste

Negen Bijbellezingen over het leven van Simson

In ..

Prijs: €4.00

Boer.G.dsBestellen

Wie heeft onze prediking geloofd

Thomas Boston. 4 preken over Jesaja 53:1 Uitgesproken in het jaar 1..

Prijs: €8.50

Boston.ThomasBestellen

De wijde en de enge poort

Prijs: €7,50

Boston.ThomasBestellen

Als een veldhoen op de bergen

1.David gezalfd - 1 Samul 16 : 13

 2.David de beminde ..

Prijs: €29,50

Breevaart.v.d.G. ds.Bestellen

De ware dankbaarheid ds. G.v.d. Breevaart

3 dankdagpredikaties over:

- Hebr. 12:28:

- Psalm 1..

Prijs: €8,00

Breevaart.v.d.G. ds.Bestellen

Verloren en gevonden

Verloren en Gevonden,

13 preken o..

Prijs: €12,50

Bregman.A.Ds.Bestellen

Levende fonteinen

Ds. A. Bregman werd op 20 oktober 1915 in Benthuizen uit een Godvre..

Prijs: €7.50

Bregman.A.dsBestellen

De Leeuw uit de stam van Juda

David Bruinings werd te Bremen op 8 december 1704 geboren, waar hij..

Prijs: €7.00

Bruinings.D. dsBestellen

De vrije verkiezing en aanneming Gods

Deze bevindelijke gereformeerde predikant, die al op 45-jarige leef..

Prijs: €14.00

Bruinings.D. dsBestellen

Kom! Schepper Heilige Geest

Feeststoffen

7-tal Pinksterpredikaties, waarvan de..

Prijs: €3.50

Catsburg.J.DsBestellen

Neerlands vloek en zegen.

Twee boetpredikatien. Uitgebreid over Psalm 105:5 en gedaan op den ..

Prijs: €2.50

Costerus FlorentiusBestellen

De medelijdende hogepriester

Ds. Chris van Dam was in leven predikant van de Gereformeerde Gemee..

Prijs: €9.00

Dam.v.Chr.Ds.Bestellen

Zij zullen ingaan in des Konings Paleis

Verslag van de begrafenis van Ds. Chr. van Dam, in leven predik..

Prijs: €4.50

Dam.v.Chr. Ds.Bestellen

Davids geloofstaal

1. Davids geloofstaal (Psalm 16 : 8 – 9)
2. De volmaakt..

Prijs: €9.00

Dam.v.Chr. Ds.Bestellen

Kan ik zeker zijn van mijn zaligheid

Waarom gaat er geen of bijna geen wervende kracht uit van de meeste..

Prijs: €2.50

Detmar.D.A.dsBestellen

Als reukwerk voor u toegericht - deel 2

Moeten we dat echt lezen, al die onbegrijpelijke hoofdstukken over ..

Prijs: €7.50

Dieren.v.C.A.Ds.Bestellen

De priesters met Mijn heil bekleen - deel 3

Moeten we dat echt lezen, al die onbegrijpelijke hoofdstukken over ..

Prijs: €7.50

Dieren.v.C.A.Ds.Bestellen

Meer dan Jona is hier

Het boek Jona is klein van omvang, maar groot van inhoud. In een pa..

Prijs: €14.00

Dieren.v.C.A.dsBestellen

Ziende op Hem

1. Wandelen met God (Genesis 5 : 21 – 24)
2. Om het lev..

Prijs: €9.00

Doornenbal.J.T.Ds.Bestellen

Preeken van Ralph Erskine deel 4

4 preeken over:

 

- Romeinen VIII : 28

Prijs: €6.00

Erskine.R.Bestellen

Leven uit Christus

De gevende liefde van Christus en de aannemende daad van het geloof..

Prijs: €8.00

Erskine.RalphBestellen

De Laatste Bazuin

Vier preken door Ds.J.Fraanje.o.a .

Matth. 25:2

Psa..

Prijs: €5,00

Fraanje.J.Ds.Bestellen

Feeststoffen Ds.J.Fraanje

Elf preken voor onderscheidene tijden, o.a:

- Kerst Lukas 2..

Prijs: €12.50

Fraanje.J.Ds.Bestellen

Het verbrijzelde Broodkoren

Ds.J.Fraanje. Het verbrijzelde Broodkoren en de roem van 't Kru..

Prijs: €5.00

Fraanje.J.Ds.Bestellen

Tweede zestal predikaties

- Christus' dood en heerlijke overwinning-Goede Vrijdag predika..

Prijs: €7.50

Fraanje.J.dsBestellen

Het verbrijzelde broodkoren

Het verbrijzelde broodkoren en de roem van 't Kruisevangelie, v..

Prijs: €2,50

Fraanje.J.dsBestellen

De kostelijke Bruidschat

Acht leerredenen door ds. E. Fransen, Geref. leraar te Kampen.

..
Prijs: €6.50

Fransen.E.DsBestellen

De kostelijke Bruidschat

Acht leerredenen door ds. E. Fransen, Geref. leraar te Kampen.

Prijs: €9,50

Fransen.E.DsBestellen

Zie, Hij komt

Twaalf preken van ds. E. Fransen, ds. H. Ligtenberg, ds. Th. van St..

Prijs: €12.50

Fransen.E.ds. / Ligtenberg.H.ds / Stuijvenberg.v.Th. ds / Tuinier.D.W.dsBestellen

Gedenkt uwer voorgangeren

Dit boek met negen predikaties van predikanten die achtereenvolgens..

Prijs: €12.50

Ger.Gem. Predikanten der.Bestellen

Een zaaier ging uit - deel 23

-  Ds.M.Golverdingen. Een gebed om de Heere te mogen dienen.

Prijs: €4.00

Ger.Gem. Predikanten der.Bestellen

Een zaaier ging uit - deel 24

- Ds.J.Driessen. Jezus in het huis van de hogepriester.

- D..

Prijs: €4.00

Ger.Gem. Predikanten der.Bestellen

Het dierbaar geloof

In zijn tweede brief aan de gemeenten in Klein-Azië predikt Pe..

Prijs: €4.00

Gelder van .M.J. DsBestellen

Een zaaier ging uit - deel 16

- 1 Kon. 19 : 8  De sterkende genade des Heeren ds.A.Elshout

Prijs: €4.00

Ger.Gem. Predikanten der.Bestellen

De schat in een aarden vat

Bevestigingspredikatie door ds. J. Roos en intredepredikatie door d..

Prijs: €3.00

Geuze.A.ds / Roos.J.dsBestellen

Een blijde boodschap in een donkere tijd

Een blijde boodschap in een donkere tijd, zes pred..

Prijs: €5,00

Gilst. vanH.DsBestellen

De Vrije Presbyteriaanse Predikstoel

Zeven predikaties door predikanten van de Vrije Presbyteriaanse..

Prijs: €7.50

Grant.W.Bestellen

De overste Leidsman

Andrew Gray. 6 predikaties,vertaald door v.Woerden Akkrum.

..

Prijs: €9,50

Gray.Andrew.Bestellen

De waarachtige bekering

Theodorus van de Groe ,

17 predikaties die handelen over de..

Prijs: €5.00

Groe.v.d.Theodorus.Bestellen

Verborgen manna

Theodorus van der Groe behandelt in dit vijftal preken twee belofte..

Prijs: €5,00

Groe.v.d.Theodorus.Bestellen

De genezing van de blinde Bartimeüs

In zeven preken over Lukas 18 : 35 - 43 behandelt de bekende Kralin..

Prijs: €9,50

Groe.v.d.Theodorus.Bestellen

De genezing van de blinde Bartimeüs

In zeven preken over Lukas 18:35-43 behandelt de bekende Kralingse pre..
Prijs: €8,50

Groe.v.d.Theodorus.Bestellen

Zions wandelwegen dl.1

Eerste zestal leerredenen.

- Jes. 59 : 9 Wandelen in donker..

Prijs: €5.00

Groen.K. Ds.Bestellen

Vier uw vierdagen

De predikanten C. Harinck en W. Harinck dienen de Gereformeerde Gem..

Prijs: €8.50

Harinck.Ds. C.F en W.Bestellen

Een troostwoord voor de Kerk des Heeren

  1. De ware bidder onder de oordelen en gerichten Gods - Biddagp..
Prijs: €17.50

Hegeman,C.Ds.Bestellen

Paulus in de voetstappen van Christus

Prekenbundel:

- Hand. 9 : 11c
- Hand. 9 : 20
- ..

Prijs: €20,00

Hegeman.C.dsBestellen

Heimwee naar Bethlehem

Ds. C. Hegeman (1914-1981) was in leven predikant der Gereformeerde..

Prijs: €6.00

Hegeman.C.dsBestellen

De roepende zonden

De roepende zonden van Sodom en Neder..

Prijs: €7.00

Hellenbroek AbrahamBestellen

En onze ziel tot zaligheid

Zeven predicatiën over het Hooglied

 

Prijs: €8.00

Honkoop.P. Ds.sr.Bestellen

De Koning als gebonden op de galerijen

Ds.A.Hoogerland. 7 predikaties, met voorwoord van Ds.J.Mol o.a :

Prijs: €12,50

Hoogerland.A.Ds.Bestellen

Christus de enige Toevlucht voor Zijn kerk

Ds. A. Hoogerland: Christus de enige Toevlucht voor Zijn ke..

Prijs: €10.00

Hoogerland.A.dsBestellen

Eben-Haëzer

Hierin zijn opgenomen de laatst gehouden predikatie in de Spoorstra..

Prijs: €7.50

Hoogerland.A.dsBestellen

Want Sion is van God begeerd dl.2

De grote opwekking onder de bediening van George Whitefield deed de..

Prijs: €11,50

Huntington.W.Bestellen

Goddelijke leiding

Zeven predikaties

 

1. Genesis 24 : 4..

Prijs: €8.00

Irons. Joseph. Ds.Bestellen

Noach

Noach leefde in een tijd waarin de godsdienst geen plaats had in de..

Prijs: €8.50

Jong de Tj.dsBestellen

Geopende zegelen

Elf predikaties, met voorwoord van ds. D. Heemskerk

- Openb..

Prijs: €3.50

Jong de Tj. DsBestellen

De Gadarenen

Viertal predikaties over de Gadarenen (Marcus 5 : 17, 18 en 19a).

Prijs: €4.00

Jong de Tj. DsBestellen

Op Uw zaligheid wacht ik

Overdenkingen over de zegeningen van de zonen van Jakob

Prijs: €10,00

Karels.J.W.dsBestellen

Der vaderen erfenis deel 2.

Preken van Hollandse oudvaders.

 

ds. A. Helle..

Prijs: €7.50

Kerkelijk bureau O.G.G.Bestellen

Gegeven en genomen

Deze preken en meditatieve gedachten over het leven van Job heeft d..

Prijs: €5.00

Kersten.G.H.Ds.Bestellen

De schenking, beproeving en overwinning van het Geloof

Tweede zestal predikaties o.a.

- Paulus bekering (Hand.9 :1..

Prijs: €6.50

Kersten.J.W.Ds.Bestellen

De wijnstok en de ranken

In deze bundel vindt u acht preken van ds. J.W. Kersten (1915-1960)..

Prijs: €5.00

Kersten.J.W.Ds.Bestellen

Reisgenoten Bondgenoten Heilgenoten

Zes predikatiën,

1e Kerstdag `s morgens:..

Prijs: €7,50

Kersten.J.W.Ds.Bestellen

De roeping van Petrus

5 predikaties

1. Simon Petrus' roeping - Lukas 5:10b

Prijs: €2,00

Kesting.C.JBestellen

Op saffieren gegrondvest,

12 preken over:

- Psalm 130 : 3-4

- Jesaja 54 : 11-..

Prijs: €10,00

Kleppe.J.M.DsBestellen

Door lijden tot heerlijkheid

7-tal lijdenspredikates

 

1) De wijns..

Prijs: €4,00

Knegt, Ds. G S A deBestellen

In grazige weiden

Vier preken over Psalm 23

- Ps.23 : 1-3

- Ps.23 : 4..

Prijs: €9.00

Kohlbrugge.H.F.DrBestellen

De Profeet Jona

Schriftverklaringen De Profeet Jona. De schriftverklaringen van dr...

Prijs: €5,00

Kohlbrugge.H.F.drBestellen

Zijn naam tot eer.

7 Predikaties,door wijlen D.A.Kok Predikant der Ger.Gem. 1961-1971<..

Prijs: €7.00

Kok.A.Ds.Bestellen

Zeven fonteinen van heil

Negen preken over het kruisevangelie

In deze uitga..

Prijs: €5.00

Kok.Iz.Ds.Bestellen

De ontwaakte Boaz

viertal leerredenen uit het boek Ruth

Prijs: €5.00

Kok.R.Ds.Bestellen

Sion door recht verlost

Acht preken door Ds.H.v.Kooten predikant te Emmeloord.

- 1...

Prijs: €8,00

Kooten.v.H.Ds.Bestellen

Gods beloften aan Zijn Jakobsvolk

De preken in deze bundel zijn uitgesproken in de advent- en kerstti..

Prijs: €12,50

Koster.J.dsBestellen

Bileam de zoon van Beor

11 bijbellezingen over het leven van Bileam.

1. De strijd t..

Prijs: €14,50

Koster.J.Ds.Bestellen

Gods daden herdacht

3 prekenGehouden ter gelegenheid van de bevrijding van ons land, do..

Prijs: €5.00

Lamain.W.C.Ds.Bestellen

Vloeiende Mirre ds.W.C.Lamain

Een nieuwe uitgave van twaalf niet eerder in boekvorm verschenen pr..

Prijs: €13.50

Lamain.W.C.dsBestellen

Op de zee en aan den oever van Tiberias

Een drietal predikaties.

- Joh. 21 : 1-14 De openbaring van..

Prijs: €3.00

Lamain.W.C.dsBestellen

Bijbellezingen over het boek Jona.

Bijbellezingen over het boek Jona.

Willem van Leeuwen (1868..

Prijs: €15.00

Leeuwen.v.W. dhr.Bestellen

Negen predikatiën

Over eenige stoffen, welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefe..

Prijs: €5,00

Lodensteyn. van .J.Bestellen

Zestien boet-predikatien over Jeremia 45

Zestien boet-preedikatien over Jeremia 45 gedaan te Utrecht.

<..
Prijs: €9.00

Lodensteijn.v.J.Bestellen

De lusthof Sions

Enige leerredenen en meditatiën van Ds. P. Los, Gzn.<..

Prijs: €7,00

Los.P.dsBestellen

Vier predikaties Maarten Luther

Preken over het geloof, de goede werken, het ambt van de H. Geest, ..

Prijs: €5.50

Luther.MaartenBestellen

In eeuwigheid Dezelfde

In eeuwigheid Dezelfde is een verzameling van acht niet eerder..

Prijs: €6.50

MacCheyne. R.M.Bestellen

Als een blinde geleid

Preek ter gelegenheid van het 50-jarig ambtsjubileum, 29 sept. 1998..

Prijs: €2.00

Mallan.F.Ds.Bestellen

De majesteit des Heeren in de weg Zijner oordelen

De majesteit des Heeren in de weg Zijner oordelen  Ds. F. Mall..

Prijs: €2.00

Mallan.F.Ds.Bestellen

De zaligmakende genade Gods

Negen predikatiën voor den Advents- en Kersttijd

..
Prijs: €6.00

Meer.v.E.ds.Bestellen

Gij zijt de Losser

Dertien preken over het boek Ruth

Ds. E. van Meer ..

Prijs: €9,00

Meer. van E. DsBestellen

De man uit het land Uz

De man uit het land Uz, twaalf preken van ds. J. M..

Prijs: €12,50

Mijnders.J.Ds.Bestellen

Jozef leeft nog

Vijftien overdenkingen over het leven van Jozef .

Nette sta..

Prijs: €17.50

Moerkerken.A.dsBestellen

Diepten der zee

8 overdenkingen (preken) over de zee in de Bijbel.

1. De ge..

Prijs: €11,50

Moerkerken.A.Ds.Bestellen

Uw krankheen kent

Acht overdenkingen over zieken in de Bijbel.

In deze overde..

Prijs: €8,50

Moerkerken.A.Ds.Bestellen

Mensenkind

De predikant van de Geref. Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika ..

Prijs: €8.50

Moerkerken.A.ds.Bestellen

De strik brak los

Het kleine Bijbelboek Esther vermeldt nergens Gods Naam.
Toch..

Prijs: €10.00

Moerkerken.A.dsBestellen

Verzameling feeststoffen

De volgende predikanten schreven voor deze uitgave:

&n..

Prijs: €10,00

Nahuis, v.d Hagen, Erskine e.a.Bestellen

De belofte van de kroon des levens voor een beproefd volk

Acht preken van deze geliefde leraar, o.a.

1.De belofte van..

Prijs: €7.00

Noort.v.d.G.J.Ds.Bestellen

Des Heeren troostboodschap aan Zijn ellendig volk

Verslag van de begrafenis van ds. G.J. van den Noort alsmede drie p..

Prijs: €4.00

Noort van den G.J.Ds Bestellen

Het gebed

Zeven preken naar aanleiding van Matth. 6 : 9 uitgesproken te '..

Prijs: €6,50

Paauwe.J.P. Ds Bestellen

De werking van de Heilige Geest

Zeven predikaties naar aanleiding van Johannes 14:26.

Alle ..

Prijs: €5,00

Paauwe.J.P.Ds.Bestellen

Predikatien Ds.Paauwe 1930-1939

30-04 1 Petrus 1:1 [1]

04-06 1 Petrus 1:2a [2]

02-0..

Prijs: €17.50

Paauwe.J.P. Ds Bestellen

Nagelaten brokken Deel I

- Een preek van J.C. Philpot over Johannes 15:4-5: De wijn..

Prijs: €3.00

Philpot.J.C.DsBestellen

Leerredenen derde en vierde zestal

 Derde zestal:

- Jes. 29 :18-19

- Jer. 50 :6

Prijs: €6.00

Philpot.J.C.DsBestellen

Ruth de Moabietische,

In deze uitgave zijn de overdenkingen over Ruth, die hij publiceerd..

Prijs: €22.50

Poel. v.d.Joh.DsBestellen

Oud, maar niet te oud

Bundel overdenkingen,

- Meditaties, brieven, gelegenheidspr..

Prijs: €12.50

Poel.v.d.Joh.Ds.Bestellen

Uit het diensthuis uitgeleid

11 preken over de plagen; instelling van het Pascha en de uittocht ..

Prijs: €7.50

Poel.v.d.Chr.dsBestellen

Verkregen hulp

Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van ds. Chr...

Prijs: €10.00

Poel.v.d.Chr.dsBestellen

Jakobs laatste woorden

Ds. Chr. van der Poel was in leven predikant der Gereformeerde Geme..

Prijs: €10,00

Poel.v.d.Chr.dsBestellen

De HEERE is God

11 preken over het leven van de profeet Elia.

Opge..

Prijs: €5.00

Pronk.M.ds.Bestellen

Roeping deel 1

1. De roeping van Abram (I) - Genesis 12 : 1

2. De roeping ..

Prijs: €5.00

Pronk.M.dsBestellen

Verbond deel 2

1. Een lofzang op de leiding Gods - Genesis 15 : 7

2. Het v..

Prijs: €5.00

Pronk.M.dsBestellen

De Koning in Zijn schoonheid

Voorgesteld in twaalf leerredenen (waaronder geschikte voor voorber..

Prijs: €12,50

Reenen.v.G.Ds.Bestellen

Eerste bundel keurstoffen

De preken van Ds. G. van Reenen (1864-1935) worden in diverse kerve..

Prijs: €15.00

Reenen.v.G.ds.Bestellen

Eerste bundel feeststoffen

- Deut. 15 : 9 Advent

- Jes. 11 : 1 Advent

- Luk. 1..

Prijs: €7.50

Reenen.v.G.ds.Bestellen

Tweede bundel feeststoffen

Acht predikaties over Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.&nbs..

Prijs: €7.50

Reenen.v.G.ds.Bestellen

Een blijde tijding voor een schuldig en dwaas volk

Ds. G. van Reenen (1864-1935) was een bekend en geliefd predikant i..

Prijs: €6.50

Reenen.v.G.ds.Bestellen

De verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen

Acht preken over de gelijkenissen des Heeren

 ..

Prijs: €5,50

Reinders.B.Ds.Bestellen

Een uitverkoren vat

Acht preken over Saulus van Tarsen naar aanleiding van Handelin..

Prijs: €4,50

Reinders.B.Ds.Bestellen

Afscheid-Intrede ds. A de Reuver

Afscheidspredikatie over Jeremia 17:16, gehouden bij zijn vertrek n..

Prijs: €5.00

Reuver. de A. DsBestellen

Schuldigen vrijgesproken

6 predikaties

1. Een geopende hemel voor een gans ellendige..

Prijs: €7.00

Ridder.C.Ds.Bestellen

De gedachtenis van de rechtvaardigen tot zegen

- De gedachtenis van de rechtvaardigen tot zegen, bevat enkele face..

Prijs: €5.00

Rijksen.L.Ds.Bestellen

Davids reislied

In deze preken is te lezen wat Psalm 23 als reislied voor David inh..

Prijs: €4,50

Roos.J.dsBestellen

Christus hogelijk aangeprezen

Tien preken over het Hooglied

Koning Sálomo bej..

Prijs: €12,50

Roos.J.dsBestellen

De grafsteen afgewenteld

Vier predikatin over de opstanding van Jezus Christus, naar aanleid..

Prijs: €5.00

Ruben.M.Ds.Bestellen

De Ruiter op het witte paard

Ds. G. Schipaanboord.(1916-1973)

Was predikant van de Ger.G..

Prijs: €7.50

Schipaanboord.G.Ds.Bestellen

Door lijden geheiligd. Ds. G. Schipaanboord

Verslag van de begrafenis van Ds. G. Schipaanboord, predikant der G..

Prijs: €5.00

Schipaanboord.G.Ds.Bestellen

Smaakt en ziet

Een bundel van 11 preken van evangeliedienaar L. van der Sluys (191..

Prijs: €7.00

Sluys.v.d.LBestellen

Een woord op Zijn tijd 2 delen

 Eerste deel:

Een woord op zijn tijd, of te twee en ve..

Prijs: €65,00

Smijtegelt. BernardusBestellen

Keurstoffen

50 predikaties.

 

Waaronder enige zeer gewicht..

Prijs: €12.50

Smijtegelt.BernardusBestellen

Keurstoffen

50 predikaties.

 

Waaronder enige zeer gewicht..

Prijs: €29.50

Smijtegelt. BernardusBestellen

Sinds ik tegen hem gesproken heb.

Drietal predikatiën door Ds. C. Smits, laatstelijk predikant v..

Prijs: €4.00

Smits.C.Ds.Bestellen

De overwinning van het Lam

Acht preken over de zeven gemeenten in Klein-Azie.

 

Prijs: €9.00

Smits.C.dsBestellen

De verberging tegen de wind

Waarin opgenomen:

 

- Brief van Ds. Joh. v.d. ..

Prijs: €10.00

Smits.C.ds / Poel. van der Joh.DsBestellen

Jezus Christus en dien gekruisigd

Niets zal ik onder u weten dan Jezus Christus, en die gekruisigd.&a..

Prijs: €3,50

Spurgeon.C.H.Bestellen

Ongeloof

Spurgeon voelde een diepe drang om het evangelie aan bekeerden en v..

Prijs: €5.00

Spurgeon.C.H.Bestellen

De zon verduisterd

Preek over een zonsverduistering.

Op basis van Jesaja 45:7 ..

Prijs: €2.50

Spurgeon.C.H.Bestellen

De worsteling in Gethsemane

12 preken over het lijden en sterven van Christus.

 

Prijs: €6,00

Spurgeon.C.H.Bestellen

Steen der getuigenis

15 predikaties voor Advent, Kerstdagen, Lijdenswe..

Prijs: €6.50

Suyker.W.dsBestellen

Uit den schat des Woords 8e jaargang 1954

Bevat de volgende 12 predikaties.

- Kersten.G.H.ds. Jesaja ..

Prijs: €5.00

Kersten.ds. e.a.Bestellen

Op de leerschool van het gebed.

Het betreft hier zes preken van Ds. E. Venema.

De ..

Prijs: €6.00

Venema.E.ds.Bestellen

Die oren heeft, die hore

7 preken over de brieven aan de 7 gemeenten in Klein Azie.

..

Prijs: €9.00

Vergunst.A.Ds.Bestellen

Naomi en Ruth

Een boerenzoon die predikant werd. Ds. J.P. Verkade (1921-2008) was..

Prijs: €10.00

VerkadeJ.P.dsBestellen

In Israel vermaard. Bijbellezingen over het boek Ruth.

48 Bijbellezingen over het boek Ruth.
Prijs: €5,00

Visscher.H.Dr.Bestellen

Hoort Hem !

Deze bundel bevat de afscheidspredicatie die ds. A. van Voorden in ..

Prijs: €5.00

Voorden.v.A.ds / Roos.J.dsBestellen

Een Goddelijke opdracht

Afscheid te Opheusden ds.v.Voorden en bevestiging en intrede ds.F.M..

Prijs: €5.00

Voorden.v.A.ds / Mallan.F.dsBestellen

Het Koninkrijk der hemelen

Het Koninkrijk der hemelen wordt in Matthéüs 13 aan de ..

Prijs: €8.50

Voorden.v.A.dsBestellen

Tot een wachter gesteld

Verslag van de begrafenis, en drie preken! 

Prijs: €9,50

Voorthuysen.Du.Marchie.Bestellen

Zie het Lam Gods!

1. Strijdt om in te gaan - Lukas 13 : 24

2. Twee bouwers - ..

Prijs: €4.50

Vroegindeweij.L.Ds.Bestellen

Het Evangelie van een Verbondsgod

Twintig predikaties alsmede twintig bevindelijke brieven.

-..

Prijs: €18.50

Warburton.JohnBestellen

De zeven kruiswoorden

  1. De Voorbede op het Kruis: Lukas 23: 32-38
  2. Het Krui..
Prijs: €4.50

Wisse.G.Prof.Bestellen

Uw God is mijn God

30 bijbellezingen uit het boek Ruth. Ds.W.de Wit, in leven predikan..

Prijs: €17.50

Wit.d.W.Ds.Bestellen

Het boek Ruth

Prijs: €7,50

Wit.d.W.dsBestellen

Gedenkt uw voorganger

Verzamelde geschriften van Ds. P. Zandt - deel 1

Prijs: €12,50

Zandt.P.Ds.Bestellen

De stem op het feest dl.1

Deel 1 - Zes predikaties

 

1. Ni..

Prijs: €5,00

Zwijnenburg.H.J.C.H.ds.Bestellen

De stem op het feest dl.2

Zes preken

- Predikatie over Mattheüs 26 : 69..

Prijs: €6.50

Zwijnenburg.H.J.C.H. DsBestellen

De zang in het venster

Achtal predikaties

 

1. Mattheüs..

Prijs: €3.50

Zwijnenburg.H.J.C.H. DsBestellen

Van ’s Heeren wegen

Zestal predikaties

1) Het offer van Abraham - Gene..

Prijs: €5,00

Zijderveld.G.A. Ds.Bestellen

Boekhandel Hazeleger

Lunterseweg 37
6718WC Ede
(+31) 0318615639
info@boekhandelhazeleger.nl
Contactgegevens

Ga heen in deze uw kracht

van 16,50 euro
voor 10,00 euro
Unieke Aanbieding!

Uit de Bron - SET 5 delen

van 99,00 euro
voor 69,90 euro
Unieke Aanbieding!