Terug

Preken

Snel zoeken:


  Omschrijving Prijs Auteur:  

De Zingende Stem in het Venster

Tijdrede uitgesproken op 17 Juli 1947 in verband met de herdenking van..
Prijs: €1,50

Aangeenbrug.D.L.Ds.Bestellen

Het Evangelie verkondigd

10 preken van deze geliefde leraar o.a:

3 Biddagpreken,&nbs..

Prijs: €22.50

Aangeenbrug.D.L.ds.Bestellen

Wendt u naar Mij toe

Serie 'Vaderlands erfgoed' 'Lieve vrienden, laat u dan ..

Prijs: €5,00

Avinck.Th.Bestellen

Wendt u naar Mij toe

In een drietal preken over Jesaja 45:22, Johannes 6:65 en Jesaja 45..

Prijs: €5.00

Avinck.Th.Bestellen

Het eeuwige woord dl.2

6 predikaties 

1) Niet al te rechtvaardig en niet al t..

Prijs: €6.50

Bakker.F.Ds.Bestellen

Des Predikers roepstem

Verslag van de begrafenis van Ds.M.van Beek. Met een predikatie die..

Prijs: €3,50

Beek. M.v. DsBestellen

Eerste tiental predikaties

- 1 Joh.4 : 9 Kerstpredikatie

- Zach.13 :7 Lijdenspredikati..

Prijs: €19.50

Beek.v.M.DsBestellen

Keurstoffen

De Schotse predikant Hugo Binning (1627-1653) kende reeds op jong..

Prijs: €14.50

Binning.H.DsBestellen

Leven van Mozes 3

In dit derde deel over het leven van Mozes zijn elf preken opgeno..

Prijs: €6,00

Boer.den.A.M.Ds.Bestellen

Nader tot U

In dit boek beschrijft Boston het toegaan tot Gods troon met een ..

Prijs: €5.00

Boston ThomasBestellen

Verbondsweldaden, zeven preken

2 preken over Ezech. 9:4

3 preken over Psalm 50:5

Prijs: €7.00

Boston ThomasBestellen

Leer ons bidden

11 preken over het gebed.

Prijs: €12.50

Boston.ThomasBestellen

Verloren en gevonden

Verloren en Gevonden,

13 preke..

Prijs: €15.00

Bregman.A.Ds.Bestellen

Het gepredikte Woord - deel 1-5

Totaal 5 banden.

1e deel: Advent- en Kerststoffen - 217 blz..

Prijs: €35.00

Calvijn.JohannesBestellen

De medelijdende hogepriester

Ds. Chris van Dam was in leven predikant van de Gereformeerde Gem..

Prijs: €10.00

Dam.v.Chr.Ds.Bestellen

Als reukwerk voor u toegericht - deel 2

Moeten we dat echt lezen, al die onbegrijpelijke hoofdstukken over de ..
Prijs: €8,50

Dieren.v.C.A.Ds.Bestellen

De priesters met Mijn heil bekleen - deel 3

Moeten we dat echt lezen, al die onbegrijpelijke hoofdstukken ove..

Prijs: €8.50

Dieren.v.C.A.Ds.Bestellen

Zalig op rechtsgronden

Tien predikaties 1. Johannes is zijn naam - Adventspred.over Lukas..
Prijs: €12.50

Dorsman.P.J.Ds,Bestellen

Geheiligde kennis

In deze preken valt het verlangen naar de geheiligde kennis der godzal..
Prijs: €4,00

Edwards.JonathanBestellen

De Laatste Bazuin

Vier preken door Ds.J.Fraanje.o.a .

Matth. 25:2

..

Prijs: €9.50

Fraanje.J.Ds.Bestellen

Feeststoffen Ds.J.Fraanje

Elf preken voor onderscheidene tijden, o.a.Kerst-Oudejaars-Opstandings..
Prijs: €12,50

Fraanje.J.Ds.Bestellen

De Kostelijke Bruidschat

Elias Fransen werd op 8 januari 1827 te Terwolde (Geld.) geboren. In 1..
Prijs: €

Fransen.E.ds.Bestellen

De geluksstaat van Sion

Tien preken door Ds.H.v.Gilst 1901-1966

Preken over :

Prijs: €10.00

Gilst.v.H.Ds.Bestellen

De roos van Saron

Zes predikaties

Jesaja 65 : 1

Hooglied 2 : 1 - ..

Prijs: €12.50

Gray.AndrewBestellen

Wakende aan Zijn poorten

Zeven predikaties ut het Engels vertaald door C.B. van Woerden jr. te ..
Prijs: €7,00

Gray.AndrewBestellen

Biddags-predikaties. v.d.Groe

Thoedorus van der Groe. 14 Biddags-predikaties.

Nette st..

Prijs: €17.50

Groe.v.d.TheodorusBestellen

Achtenveertig lijdenspredikaties

Twee delen met achtenveertig lijdenspredikaties van th.v.d Groe.&nb..

Prijs: €42.50

Groe.v.dTheodorus.Bestellen

Vier uw vierdagen

De Heere heeft Isral bevel gegeven de grote feesten, die Gods hei..

Prijs: €10.00

Harinck.Ds. C.F en W.Bestellen

Een troostwoord voor de Kerk des Heeren

  1. De ware bidder onder de oordelen en gerichten Gods - Biddagp..
Prijs: €22.50

Hegeman,C.Ds.Bestellen

De Kruiswoorden

De Kruiswoorden.

Zeven lijdenpredikatin door ds. C. Hegeman..

Prijs: €9.00

Hegeman.C.Ds.Bestellen

Het leven van David

15 Bijbellezingen door Ds. M. Heikoop,

Iin leven predika..

Prijs: €13,00

Heikoop.M.Ds.Bestellen

Herwaarden.v.A.Ds.

Deze heruitgave bevat twee publikaties uit 1855:

De eerste ..

Prijs: €

Herwaarden v.A.Ds.Bestellen

En onze ziel tot zaligheid

Zeven predicatiën over het Hooglied

 

Prijs: €9,00

Honkoop.P.sr.ds.Bestellen

Gode tot eer!

15 predikaties voor de Christelijke Feestdagen

&nb..

Prijs: €13,50

Honkoop.P.sr.ds.Bestellen

De Koning als gebonden op de galerijen

Ds.A.Hoogerland. 7 predikaties, met voorwoord van Ds.J.Mol o.a :

Prijs: €14,00

Hoogerland.A.Ds.Bestellen

Want Sion is van God begeerd dl.2

De grote opwekking onder de bediening van George Whitefield deed de be..
Prijs: €12,50

Huntington.W.Bestellen

Goddelijke leiding

Zeven preken van deze bekende Engelse leraar, 1. Genesis 24 : 48 2...
Prijs: €8,50

Irons.J.DsBestellen

Klacht en Jubel deel 1 + 2

In deel 1

Vindt u Facetten uit de 'kleine kerkhistor..

Prijs: €25.00

Jongste/Beversluis. Ds.Bestellen

De Heiland

'De Heiland' is een bundel van zeven preken over de persoon en het wer..
Prijs: €7,50

Kennedy.John.Bestellen

Gegeven en genomen

Deze preken en meditatieve gedachten over het leven van Job heeft..

Prijs: €7.50

Kersten.G.H.Ds.Bestellen

De schenking, beproeving en overwinning van het Geloof

Tweede zestal predikaties o.a.

- Paulus bekering (Hand.9 :1..

Prijs: €7.50

Kersten.J.W.Ds.Bestellen

De wijnstok en de ranken

In deze bundel vindt u acht preken van ds. J.W. Kersten (1915-1960)...
Prijs: €6,50

Kersten.J.W.Ds.Bestellen

Reisgenoten Bondgenoten Heilgenoten

2 Kerstpredikaties,

Tussen Kerst en Nieuwjaar.

..

Prijs: €8.00

Kersten.J.W.Ds.Bestellen

De roeping van Petrus

5 predikaties

1. Simon Petrus' roeping - Lukas 5:10b..

Prijs: €3.50

Kesting.C.JBestellen

Op saffieren gegrondvest,

12 preken over: Psalm 130 : 3-4 Jesaja 54 : 11-12 Hosa 11 : 4 Mat..
Prijs: €12.50

Kleppe.J.M.DsBestellen

Op weg naar de Hemel

Dr.H.F.Kohlbrugge. 3 predikaties over, Mark. 5;25-34,Matth. 20;29-34..
Prijs: €5,50

Kohlbrugge.F.H.Dr.Bestellen

Zijn naam tot eer.

7 Predikaties,door wijlen D.A.Kok Predikant der Ger.Gem. 1961-197..

Prijs: €13.50

Kok.A.Ds.Bestellen

De ontwaakte Boaz

viertal leerredenen uit het boek Ruth
Prijs: €5,00

Kok.R.Ds.Bestellen

Sion door recht verlost

Acht preken door Ds.H.v.Kooten predikant te Emmeloord. 1. De van God..
Prijs: €11.00

Kooten.v.H.Ds.Bestellen

Bileam de zoon van Beor

11 bijbellezingen over het leven van Bileam.

1. De strijd t..

Prijs: €17,50

Koster.J.Ds.Bestellen

De staf Godes

Ds.W.C.Lamain. 6 preken uit de Psalmen van deze geliefde leraar. H..
Prijs: €12,50

Lamain.W.C.Ds.Bestellen

Gods daden herdacht

3 prekenGehouden ter gelegenheid van de bevrijding van ons land, ..

Prijs: €6.00

Lamain.W.C.Ds.Bestellen

Gods liefde geopenbaard

6 Adventspreken van Oudvaders, o.a J.v.Laren, Taffin, Teellinck en Pie..
Prijs: €7,50

Laren.v.J. e.a.Bestellen

De grote Onbekende en hoe Hij Zich openbaart

10 preken

- Hij weet, wat van Zijn maaksel is te wachten..

Prijs: €5.00

Leenmans.H.A.Ds.Bestellen

Zestien boet-predikatien over Jeremia 45

Zestien boet-preedikatien over Jeremia 45 gedaan te Utrecht.

..
Prijs: €9.00

Lodensteijn.v.J.Bestellen

Van Veenendaal naar Gouda

Ds.F.Mallan Afscheidspredikatie Veenendaal Bevestigingspredikatie Go..
Prijs: €9,00

Mallan.F.DsBestellen

Als een blinde geleid

Preek ter gelegenheid van het 50-jarig ambtsjubileum, 29 sept. 19..

Prijs: €2.00

Mallan.F.Ds.Bestellen

Het gesproken woord deel 1

Acht predikaties rondom Kerst

- Een belofte aangaande de..

Prijs: €17.50

Mallan.F.Ds.Bestellen

Terwijl ik nog leef

8 predikaties . Vier dankdagpredikaties, drie biddag-predikaties en..

Prijs: €13.00

Mallan.F.Ds.Bestellen

De man uit het land Uz

12 preken over het boek Job.

 

Prijs: €16.50

Mijnders.J.Ds.Bestellen

De belofte van de kroon des levens voor een beproefd volk

Acht preken van deze geliefde leraar, o.a.

1.De belofte ..

Prijs: €9.00

Noort.v.d.G.J.Ds.Bestellen

Die u het woord Gods gesproken hebben

Prijs: €10.00

Oud.Ger.Gem. in Ned. / Toes.ds. e.a.Bestellen

De werking van de Heilige Geest

Zeven predikaties naar aanleiding van Johannes 14:26.

Al..

Prijs: €7.50

Paauwe.J.P.Ds.Bestellen

Lijdenspreken

In deze uitgave zijn de lijdenspreken bijeengebracht,

Di..

Prijs: €7.50

Paauwe.J.P.Ds.Bestellen

Preken voor de christelijke feestdagen

''De wereld viert het kerstfeest. Er is de hulst en de ma..

Prijs: €6.00

Paauwe.J.P.Ds.Bestellen

Ds. J. Pannekoek naar Canada.

Afscheid te Gouda.

Afscheid te Terneuzen.

Beves..

Prijs: €12.50

Pannekoek.J.Ds.Bestellen

Op uw noodgeschrei

Een woord vooraf.

- Eerste Kerstdag predikatie, Lucas 1:..

Prijs: €10.00

Poel.Joh.Ds.Bestellen

Uit het diensthuis uitgeleid

11 preken over de plagen; instelling van het Pascha en de uittocht uit..
Prijs: €7,50

Poel.v.d.Chr.dsBestellen

Ten tijde des ouderdoms

Ds.Joh.v.d.Poel.

Boek met predikaties,meditaties, overdenki..

Prijs: €17,50

Poel.v.d.Joh.Ds.Bestellen

Verkregen hulp

Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van ds. Chr. va..
Prijs: €10,00

Poel.v.v.Chr.Bestellen

Eerst lammeren, dan schapen

- Gebed van een Arabier

- Overdenking

- De geraakte..

Prijs: €19,00

Poel.vd.Joh.Ds.Bestellen

Gedenkt uwer voorgangeren

o.a Ds.van Oordt, Verhagen, de Wit, L.Rijksen,Hage,Zijderveld Venema, ..
Prijs: €12.50

Predikanten Ger.Gem.Bestellen

Met innerlijke ontferming bewogen

Jongeren leven in een veelbewogen tijd.

Deze preken beha..

Prijs: €10.00

Predikanten.Ger.Gem.Div.Bestellen

De HEERE is God

11 preken over het leven van de profeet Elia.

Opge..

Prijs: €5.00

Pronk.M.ds.Bestellen

De verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen

Acht preken over de gelijkenissen des Heeren
Prijs: €8,50

Reinders.B.Ds.Bestellen

Een uitverkoren vat

Acht preken over Saulus van Tarsen naar aanleiding van Handelingen 9
Prijs: €7,50

Reinders.B.Ds.Bestellen

Schuldigen vrijgesproken

6 predikaties

1. Een geopende hemel voor een gans ellend..

Prijs: €7.00

Ridder.C.Ds.Bestellen

De gedachtenis van de rechtvaardigen tot zegen

- De gedachtenis van de rechtvaardigen tot zegen, bevat enkele fa..

Prijs: €6.00

Rijksen.L.Ds.Bestellen

Een vaderlijke wens voor een in zichzelf onbekwame.

Ds.J.Roos. Verslag van bevestiging en intrede van Ds.J.Roos te Chill..
Prijs: €11,50

Roos.J.Ds.Bestellen

De grafsteen afgewenteld

Vier predikatin over de opstanding van Jezus Christus, naar aanleid..

Prijs: €5.50

Ruben.M.Ds.Bestellen

De Ruiter op het witte paard

Ds. G. Schipaanboord.(1916-1973) Was predikant van de Ger.Gem. in A'..
Prijs: €13,50

Schipaanboord.G.Ds.Bestellen

Door lijden geheiligd. Ds. G. Schipaanboord

Verslag van de begrafenis van Ds. G. Schipaanboord, predikant der Gere..
Prijs: €9,00

Schipaanboord.G.Ds.Bestellen

Bevestiging en intrede van ds. J.W. Slager

Bevestiging en intrede te Stavenisse op 23 febr. 1962.

B..

Prijs: €7.50

Slager.J.W.Ds.Bestellen

Door de Geest geleid

Ds. C. Smits. 15 predikaties over Romeinen 8

1. Paulus'..

Prijs: €22.50

Smits.C.Ds.Bestellen

Sinds ik tegen hem gesproken heb. Drietal predikaties.

Jeremia 31 :10-22

Zondag 52 H.C.

Jesaja 54 :10<..

Prijs: €7.00

Smits.C.Ds.Bestellen

Jezus Christus en dien gekruisigd

Niets zal ik onder u weten dan Jezus Christus, en die gekruisigd...

Prijs: €7.00

Spurgeon.Bestellen

Ongeloof

Spurgeon voelde een diepe drang om het evangelie aan bekeerden en..

Prijs: €6.00

Spurgeon.Bestellen

De Trooster der Treurigen

Zeven toespraken over Jesaja 61 : 1 - 3. 1. De gezalfde Boodschapper..
Prijs: €7,00

Spurgeon.C.H.Bestellen

De zon verduisterd

Preek over een zonsverduistering. Op basis van Jesaja 45:7 hield hij e..
Prijs: €3,50

Spurgeon.C.H.Bestellen

Die oren heeft, die hore

7 preken over de brieven aan de 7 gemeenten in Klein Azi. Openb. 2:1-..
Prijs: €9,00

Vergunst.A.Ds.Bestellen

Verzamelde geschriften Ds.W.H.Blaak

De naam van ds.W.H.Blaak (1871-1957) geniet ook nu nog een ruime beken..
Prijs: €19,50

VermeulenBestellen

Zie het Lam Gods!

1. Strijdt om in te gaan - Lukas 13 : 24

2. Twee bouwers..

Prijs: €7,50

Vroegindeweij.L.Ds.Bestellen

Kruisgezanten uit de 16e en 17e eeuw - 2 delen

Kruisgezanten uit de 16e en 17e eeuw / 2 delen
Prijs: €10,00

Wijk.van.B.JBestellen

Uw God is mijn God

30 bijbellezingen uit het boek Ruth. Ds.W.de Wit, in leven predik..

Prijs: €17.50

Wit.d.W.Ds.Bestellen

De stem op het feest dl.1

Zestal preken over : 

- Mattheus 26:69 en 70,

..

Prijs: €5.50

Zwijnenburg.H.J.C.H.ds.Bestellen

Boekhandel Hazeleger

Lunterseweg 37
6718WC Ede
(+31) 0318615639
info@boekhandelhazeleger.nl
Contactgegevens