Terug

Preken

Snel zoeken:


  Omschrijving Prijs Auteur:  

De Zingende Stem in het Venster

Tijdrede uitgesproken op 17 Juli 1947 in verband met de herdenking van..
Prijs: €1,50

Aangeenbrug.D.L.Ds.Bestellen

Het ware zaligmakende geloof

Uitvoerige verhandeling over de nodige voorbereidselen, wezenlijke ..

Prijs: €5.00

Groe.v.d. Th.Bestellen

Wendt u naar Mij toe

Serie 'Vaderlands erfgoed' 'Lieve vrienden, laat u dan ..

Prijs: €5,00

Avinck.Th.Bestellen

Wendt u naar Mij toe

In een drietal preken over Jesaja 45:22, Johannes 6:65 en Jesaja 45..

Prijs: €5.00

Avinck.Th.Bestellen

Het eeuwige woord dl.2

6 predikaties 

1) Niet al te rechtvaardig en niet al t..

Prijs: €6.50

Bakker.F.Ds.Bestellen

Des Predikers roepstem

Verslag van de begrafenis van Ds.M.van Beek. Met een predikatie die..

Prijs: €3,50

Beek. M.v. DsBestellen

Keurstoffen

De Schotse predikant Hugo Binning (1627-1653) kende reeds op jonge ..

Prijs: €12.50

Binning.H.DsBestellen

Saulus van tarsen

6 preken naar aanleiding van Handelingen 9 en 1 Korinthe 15.

<..
Prijs: €12.50

Blok.P.dsBestellen

Leven van Mozes 3

In dit derde deel over het leven van Mozes zijn elf preken opgeno..

Prijs: €6,00

Boer.den.A.M.Ds.Bestellen

Nader tot U

In dit boek beschrijft Boston het toegaan tot Gods troon met een ..

Prijs: €5.00

Boston ThomasBestellen

Als een veldhoen op de bergen

1.David gezalfd - 1 Samul 16 : 13

 2.David de beminde ..

Prijs: €30,00

Breevaart.v.d.G. ds.Bestellen

De ware dankbaarheid ds. G.v.d. Breevaart

3 dankdagpredikaties over:

- Hebr. 12:28:

- Psalm 1..

Prijs: €10.00

Breevaart.v.d.G. ds.Bestellen

Verloren en gevonden

Verloren en Gevonden,

13 preke..

Prijs: €15.00

Bregman.A.Ds.Bestellen

De medelijdende hogepriester

Ds. Chris van Dam was in leven predikant van de Gereformeerde Gem..

Prijs: €10.00

Dam.v.Chr.Ds.Bestellen

Als reukwerk voor u toegericht - deel 2

Moeten we dat echt lezen, al die onbegrijpelijke hoofdstukken over de ..
Prijs: €8,50

Dieren.v.C.A.Ds.Bestellen

De priesters met Mijn heil bekleen - deel 3

Moeten we dat echt lezen, al die onbegrijpelijke hoofdstukken ove..

Prijs: €8.50

Dieren.v.C.A.Ds.Bestellen

Brieven aan de zeven gemeenten ds.J.J. Eckeveld

Brieven aan de zeven gemeenten Efeze Smyrna Pergamus Thyati..

Prijs: €7.50

Eckeveld.J.J.dsBestellen

De Laatste Bazuin

Vier preken door Ds.J.Fraanje.o.a .

Matth. 25:2

..

Prijs: €9.50

Fraanje.J.Ds.Bestellen

Feeststoffen Ds.J.Fraanje

Elf preken voor onderscheidene tijden, o.a.Kerst-Oudejaars-Opstandi..

Prijs: €12.50

Fraanje.J.Ds.Bestellen

De Kostelijke Bruidschat

Elias Fransen werd op 8 januari 1827 te Terwolde (Geld.) geboren. In 1..
Prijs: €

Fransen.E.ds.Bestellen

Zie, Hij komt

Twaalf preken van ds. E. Fransen, ds. H. Ligtenberg, ds. Th. van St..

Prijs: €12.50

Fransen.E.ds. / Ligtenberg.H.ds / Stuijvenberg.v.Th. ds / Tuinier.D.W.dsBestellen

Uit de Diepte 1888-1889

Leerredenen door de predikanten der Nederduijtsche Gereformeerde Kerke..
Prijs: €5,00

Gaay Fortman e.a.Bestellen

De schat in een aarden vat

Bevestigingspredikatie door ds. J. Roos en intredepredikatie door d..

Prijs: €3.00

Geuze.A.ds Roos.J.dsBestellen

Vier uw vierdagen

De Heere heeft Isral bevel gegeven de grote feesten, die Gods hei..

Prijs: €10.00

Harinck.Ds. C.F en W.Bestellen

Een troostwoord voor de Kerk des Heeren

  1. De ware bidder onder de oordelen en gerichten Gods - Biddagp..
Prijs: €17.50

Hegeman,C.Ds.Bestellen

Herwaarden.v.A.Ds.

Deze heruitgave bevat twee publikaties uit 1855:

De eerste ..

Prijs: €

Herwaarden v.A.Ds.Bestellen

Verheugd, van zorg ontslagen

Prijs: €12.50

Hofman.H.ds.Bestellen

En onze ziel tot zaligheid

Zeven predicatiën over het Hooglied

 

Prijs: €9,00

Honkoop.P.sr.ds.Bestellen

De Koning als gebonden op de galerijen

Ds.A.Hoogerland. 7 predikaties, met voorwoord van Ds.J.Mol o.a :

Prijs: €14,00

Hoogerland.A.Ds.Bestellen

Christus de enige Toevlucht voor Zijn kerk

Ds. A. Hoogerland: Christus de enige Toevlucht voor Zijn ke..

Prijs: €10.00

Hoogerland.A.dsBestellen

Want Sion is van God begeerd dl.2

De grote opwekking onder de bediening van George Whitefield deed de be..
Prijs: €12,50

Huntington.W.Bestellen

Noach

Prijs: €8.50

Jong de Tj.dsBestellen

Gegeven en genomen

Deze preken en meditatieve gedachten over het leven van Job heeft d..

Prijs: €5,00

Kersten.G.H.Ds.Bestellen

De schenking, beproeving en overwinning van het Geloof

Tweede zestal predikaties o.a.

- Paulus bekering (Hand.9 :1..

Prijs: €7.50

Kersten.J.W.Ds.Bestellen

De wijnstok en de ranken

In deze bundel vindt u acht preken van ds. J.W. Kersten (1915-1960)...
Prijs: €6,50

Kersten.J.W.Ds.Bestellen

Reisgenoten Bondgenoten Heilgenoten

2 Kerstpredikaties,

Tussen Kerst en Nieuwjaar.

..

Prijs: €8.00

Kersten.J.W.Ds.Bestellen

De roeping van Petrus

5 predikaties

1. Simon Petrus' roeping - Lukas 5:10b..

Prijs: €3.50

Kesting.C.JBestellen

Op saffieren gegrondvest,

12 preken over: Psalm 130 : 3-4 Jesaja 54 : 11-12 Hosa 11 : 4 Mat..
Prijs: €12.50

Kleppe.J.M.DsBestellen

Door lijden tot heerlijkheid

Prijs: €5.00

Knegt, Ds. G S A deBestellen

Op weg naar de Hemel

Dr.H.F.Kohlbrugge. 3 predikaties over, Mark. 5;25-34,Matth. 20;29-34..
Prijs: €5,50

Kohlbrugge.F.H.Dr.Bestellen

In grazige weiden

Vier preken over Psalm 23

Prijs: €9.50

Kohlbrugge.H.F.DrBestellen

Zijn naam tot eer.

7 Predikaties,door wijlen D.A.Kok Predikant der Ger.Gem. 1961-197..

Prijs: €13.50

Kok.A.Ds.Bestellen

De ontwaakte Boaz

viertal leerredenen uit het boek Ruth
Prijs: €5,00

Kok.R.Ds.Bestellen

Sion door recht verlost

Acht preken door Ds.H.v.Kooten predikant te Emmeloord. 1. De van God..
Prijs: €11.00

Kooten.v.H.Ds.Bestellen

Bileam de zoon van Beor

11 bijbellezingen over het leven van Bileam.

1. De strijd t..

Prijs: €17,50

Koster.J.Ds.Bestellen

De staf Godes

Ds.W.C.Lamain. 6 preken uit de Psalmen van deze geliefde leraar. H..
Prijs: €12,50

Lamain.W.C.Ds.Bestellen

Gods daden herdacht

3 prekenGehouden ter gelegenheid van de bevrijding van ons land, ..

Prijs: €6.00

Lamain.W.C.Ds.Bestellen

Zestien boet-predikatien over Jeremia 45

Zestien boet-preedikatien over Jeremia 45 gedaan te Utrecht.

..
Prijs: €9.00

Lodensteijn.v.J.Bestellen

Van Veenendaal naar Gouda

Ds.F.Mallan Afscheidspredikatie Veenendaal Bevestigingspredikatie Go..
Prijs: €9,00

Mallan.F.DsBestellen

Als een blinde geleid

Preek ter gelegenheid van het 50-jarig ambtsjubileum, 29 sept. 19..

Prijs: €2.00

Mallan.F.Ds.Bestellen

De zaligmakende genade Gods

Negen predikatiën voor den Advents- en Kersttijd

..
Prijs: €5.00

Meer.v.E.ds.Bestellen

De man uit het land Uz

12 preken over het boek Job.

 

Prijs: €16.50

Mijnders.J.Ds.Bestellen

Uw krankheen kent

Acht overdenkingen over zieken in de Bijbel.

In deze overde..

Prijs: €10.00

Moerkerken.A.Ds.Bestellen

Mensenkind

De predikant van de Geref. Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika ..

Prijs: €10.00

Moerkerken.A.ds.Bestellen

De belofte van de kroon des levens voor een beproefd volk

Acht preken van deze geliefde leraar, o.a.

1.De belofte ..

Prijs: €9.00

Noort.v.d.G.J.Ds.Bestellen

De werking van de Heilige Geest

Zeven predikaties naar aanleiding van Johannes 14:26.

Al..

Prijs: €7.50

Paauwe.J.P.Ds.Bestellen

Ds. J. Pannekoek naar Canada.

Afscheid te Gouda.

Afscheid te Terneuzen.

Beves..

Prijs: €12.50

Pannekoek.J.Ds.Bestellen

Ten tijde des ouderdoms

Ds.Joh.v.d.Poel.

Boek met predikaties,meditaties, overdenki..

Prijs: €17,50

Poel.v.d.Joh.Ds.Bestellen

Uit het diensthuis uitgeleid

11 preken over de plagen; instelling van het Pascha en de uittocht uit..
Prijs: €7,50

Poel.v.d.Chr.dsBestellen

Verkregen hulp

Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van ds. Chr...

Prijs: €10.00

Poel.v.d.Chr.dsBestellen

Jakobs laatste woorden

Ds. Chr. van der Poel was in leven predikant der Gereformeerde Geme..

Prijs: €12.50

Poel.v.d.Chr.dsBestellen

Gedenkt uwer voorgangeren

o.a Ds.van Oordt, Verhagen, de Wit, L.Rijksen,Hage,Zijderveld Venema, ..
Prijs: €12.50

Predikanten Ger.Gem.Bestellen

Met innerlijke ontferming bewogen

Jongeren leven in een veelbewogen tijd.

Deze preken beha..

Prijs: €10.00

Predikanten.Ger.Gem.Div.Bestellen

De HEERE is God

11 preken over het leven van de profeet Elia.

Opge..

Prijs: €5.00

Pronk.M.ds.Bestellen

De verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen

Acht preken over de gelijkenissen des Heeren
Prijs: €8,50

Reinders.B.Ds.Bestellen

Een uitverkoren vat

Acht preken over Saulus van Tarsen naar aanleiding van Handelingen 9
Prijs: €7,50

Reinders.B.Ds.Bestellen

Schuldigen vrijgesproken

6 predikaties

1. Een geopende hemel voor een gans ellend..

Prijs: €7.00

Ridder.C.Ds.Bestellen

De gedachtenis van de rechtvaardigen tot zegen

- De gedachtenis van de rechtvaardigen tot zegen, bevat enkele fa..

Prijs: €6.00

Rijksen.L.Ds.Bestellen

Een vaderlijke wens voor een in zichzelf onbekwame.

Ds.J.Roos. Verslag van bevestiging en intrede van Ds.J.Roos te Chill..
Prijs: €11,50

Roos.J.Ds.Bestellen

De Ruiter op het witte paard

Ds. G. Schipaanboord.(1916-1973) Was predikant van de Ger.Gem. in A'..
Prijs: €13,50

Schipaanboord.G.Ds.Bestellen

Door lijden geheiligd. Ds. G. Schipaanboord

Verslag van de begrafenis van Ds. G. Schipaanboord, predikant der Gere..
Prijs: €9,00

Schipaanboord.G.Ds.Bestellen

Smaakt en ziet

Een bundel van 11 preken van evangeliedienaar L. van der Sluys (191..

Prijs: €7.00

Sluys.v.d.LBestellen

Sinds ik tegen hem gesproken heb. Drietal predikaties.

Jeremia 31 :10-22

Zondag 52 H.C.

Jesaja 54 :10<..

Prijs: €7.00

Smits.C.Ds.Bestellen

Jezus Christus en dien gekruisigd

Niets zal ik onder u weten dan Jezus Christus, en die gekruisigd...

Prijs: €7.00

Spurgeon.Bestellen

Ongeloof

Spurgeon voelde een diepe drang om het evangelie aan bekeerden en..

Prijs: €6.00

Spurgeon.Bestellen

De zon verduisterd

Preek over een zonsverduistering. Op basis van Jesaja 45:7 hield hij e..
Prijs: €3,50

Spurgeon.C.H.Bestellen

De gelijkenissen van de Heiland

De preken van Charles Haddon Spurgeon hebben een bekendheid gekrege..

Prijs: €12.50

SpurgeonBestellen

Sion door recht verlost.

10 preken van deze bekende en geliefde leraar,o.a.

  1. H..
Prijs: €32,50

Straalen.v.A.Ds.Bestellen

Steen der getuigenis

15 predikaties voor Advent, Kerstdagen, Lijdenswe..

Prijs: €7.50

Suyker.W.dsBestellen

Genade op grond van recht

Ds.B.Toes. 8 preken van deze geliefde leraar, 

1. Kers..

Prijs: €15.00

Toes.B.Ds.Bestellen

Gods wijs beleid

Bevestiging door ds.J.Roos en intrede ds.T.R.Treur te Chiliwack

..
Prijs: €3.00

Treur.T.R.ds /Roos.J.dsBestellen

Uit den Schat des Woords, tweede jaargang 1948-1949

Bevat de volgende zestien preken: 
- Ds. W.C. Lamain-Dan..

Prijs: €5.00

Steenblok e.a.Bestellen

Uit den schat des Woords 6e jaargang 1958

Bevat de volgende 12 preken:

- Dam.v.Chr.ds. Maleachi 3:1

Prijs: €5.00

Steenblok.C. Dr. e.a.Bestellen

Uit den schat des Woords 7e jaargang 1953

Bevat de volgende 12 preken:

- Kersten.G.H.ds.  Genesi..

Prijs: €5.00

Kersten.ds. e.a.Bestellen

Uit den schat des Woords 8e jaargang 1954

Bevat de volgende 12 predikaties.

- Kersten.G.H.ds. Jesaja ..

Prijs: €5.00

Kersten.ds. e.a.Bestellen

Uit den schat des Woords 9e jaargang 1955

Bevat de volgende 12 predikaties :

- Dam.v.Chr.ds  Jer..

Prijs: €5.00

Dam.vChr.ds e.aBestellen

Uit den schat des Woords 12e jaargang 1958

Bevat de volgende 12 preken:

- Verhagen.A.ds  Ps. 138:..

Prijs: €5.00

Verhagen.A.ds. e.aBestellen

Op de leerschool van het gebed.

Het betreft hier zes preken van Ds. E. Venema.

De ..

Prijs: €7.00

Venema.E.ds.Bestellen

Die oren heeft, die hore

7 preken over de brieven aan de 7 gemeenten in Klein Azi. Openb. 2:1-..
Prijs: €9,00

Vergunst.A.Ds.Bestellen

Naomi en Ruth

Een boerenzoon die predikant werd. Ds. J.P. Verkade (1921-2008) was..

Prijs: €10,00

VerkadeJ.P.dsBestellen

Verzamelde geschriften Ds.W.H.Blaak

De naam van ds.W.H.Blaak (1871-1957) geniet ook nu nog een ruime be..

Prijs: €19.50

VermeulenBestellen

Gehoord onder vele getuigen 4 dl.

Totaal 48 preken. o.a van:

- ds Blaak

- ds.Gerritse..

Prijs: €60.00

Vermeulen. ds.Gebraad e.a.Bestellen

Hoort Hem !

Deze bundel bevat de afscheidspredicatie die ds. A. van Voorden in ..

Prijs: €5.00

Voorden.v.A.ds / Roos.J.dsBestellen

Een Goddelijke opdracht

Afscheid te Opheusden ds.v.Voorden en bevestiging en intrede ds.F.M..

Prijs: €5.00

Voorden.v.A.ds / Mallan.F.dsBestellen

Het Koninkrijk der hemelen

Het Koninkrijk der hemelen wordt in Matthéüs 13 aan de ..

Prijs: €9.00

Voorden.v.A.dsBestellen

Zie het Lam Gods!

1. Strijdt om in te gaan - Lukas 13 : 24

2. Twee bouwers..

Prijs: €7,50

Vroegindeweij.L.Ds.Bestellen

Kruisgezanten uit de 16e en 17e eeuw - 2 delen

Kruisgezanten uit de 16e en 17e eeuw / 2 delen
Prijs: €10,00

Wijk.van.B.JBestellen

Uw God is mijn God

30 bijbellezingen uit het boek Ruth. Ds.W.de Wit, in leven predik..

Prijs: €17.50

Wit.d.W.Ds.Bestellen

De stem op het feest dl.1

Zestal preken over : 

- Mattheus 26:69 en 70,

..

Prijs: €5.50

Zwijnenburg.H.J.C.H.ds.Bestellen

Boekhandel Hazeleger

Lunterseweg 37
6718WC Ede
(+31) 0318615639
info@boekhandelhazeleger.nl
Contactgegevens

Ga heen in deze uw kracht

van 16,50 euro
voor 10,00 euro
Unieke Aanbieding!