Terug

Levensbeschrijvingen

Snel zoeken:


  Omschrijving Prijs Auteur:  

Dienstvaardig tot Zijn eer.

Ds.D.L.Aangeenbrug.

Levensschets, verslag begrafenis, tw..

Prijs: €19.50

Aangeenbrug.D.L.Ds.Bestellen

Vrouwen van de reformatie

Ter sprake komen adellijke vrouwen uit toenmalige konings; en vorstenh..
Prijs: €5,00

Alexander.J.H.Bestellen

Een gezant van de Koning

Hij was mateloos en onverzadigbaar begerig ten aanzie..

Prijs: €10.00

Alleine.Joseph/ VerslootBestellen

Gods grote barmhartigheid

Gods grote barmhartigheid verheerlijkt aan een overtreder van al Zijne..
Prijs: €5,00

Bakker.D.ds.Bestellen

Leven en werk van ds. G. van Reenen

Dit fraai uitgegeven boekwerk vertelt over het leven en werk van ..

Prijs: €7.00

Bel.A. ReenenBestellen

Beza.Theodorus

Calvijns opvolger Theodorus Beza, zijn verkiezingsleer en zijn belijde..
Prijs: €10,00

Beza / SliedregtBestellen

Schoonste Getuigenis

De naam van ds. WH. Blaak is ook nu nog een begrip in kerkelijk N..

Prijs: €18.50

Blaak.W.Ds./ VermeulenBestellen

Een visser der mensen

Thomas Boston wordt wel een van de helderste lichten aan het firmam..

Prijs: €12.50

Boston Th.Bestellen

De weg des Heeren

Beidenaar des Goddelijken Woords te Etterick.

Uit het En..

Prijs: €6.00

Boston ThomasBestellen

Wachter op Jeruzalems muren

Uit het leven van Ds,A.Bregman. 'Daar in die grote Noorderker..

Prijs: €16.00

Bregaman.A.Ds/VogelaarBestellen

Leven en sterven van johannes calvyn

Th.Beza was een van de naaste vrienden en belangrijkste vrienden van C..
Prijs: €7,00

Calvijn.J. / BezaBestellen

Calvijn-De reus uit Noyon

Boeiende roman over het felbewogen leven van de grote reformator Johan..
Prijs: €5,00

Calvijn.J./Rover.d.P.A.Bestellen

Verdediger van de Waarheid

Levensbeschrijving, brieven en preken van wijlen Ds. Neil Cameron..

Prijs: €5.00

Cameron.N.Ds.Bestellen

De weg der bekering

Welke de Drie-enige God heeft believen te houden met mij, arm diep ..

Prijs: €7,50

Capelle.L.Bestellen

Zij zullen ingaan in des Konings Paleis

Verslag van de begrafenis van Ds. Chr. van Dam, in leven predikant van..
Prijs: €7,00

Dam.v.Chr.Ds.Bestellen

Een troostrijke wetenschap.

Levensbeschrijving van en geschreven door Chr. van Dam. In leven predi..
Prijs: €6.00

Dam.v.Chr.Ds.Bestellen

Komt luistert toe dl 2

De auteur schreef voor het kerkblad van de Oud Gereformeerde Geme..

Prijs: €7.50

Dam.v.J.Bestellen

Komt luistert toe dl 2

De auteur schreef voor het kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente ..
Prijs: €5,00

Dam.v.J.Bestellen

Zielen waar Zijn vrees in woont.

Mensen rondom ds. J.C. Philpot. Persoonlijke getuigenissen en levensb..
Prijs: €7,00

Dankers.M.Bestellen

Wonderlyke leidingen gods

Het godvruchtig leven en zalig sterven van ds. Dirk Adrianus Detm..

Prijs: €9.00

Detmar.D.A.DsBestellen

Gods vrymachtige genade

Dit boek is een heruitgave van een reeds tijdens het leven van de aute..
Prijs: €5,00

Detmar.D.A.Ds.Bestellen

Tot een scherpe dorsslede gesteld

Ds. Pieter Jan Dorsman (1918-198 1) was tijdens zijn leven een enig..

Prijs: €17.50

Dorsman / HilleBestellen

Gods wonderlijke leiding. Christiaan Salomon Duitsch

Dit boek bevat het fascinerende verhaal van een rabbijn die vanuit ..

Prijs: €12,50

Duitsch/DuytschBestellen

Guiljelmus Saldenus 1627-1694

In dit boek beschrijft de auteur het leven en het werk van een bela..

Prijs: €7,50

End.v.d.G.dr. /SaldenusBestellen

Theodorus a Brakel, Wilhelminus a Brakel en Sara Nevius

In de zeventiende eeuw waren er veel predikanten die behoorden bij ..

Prijs: €5.00

Fieret.W. / Ros.ABestellen

Voorgangers in de noodkerk

In wat hij wel noemde 'een noodkerk', liet de Bergambachtse voorganger..
Prijs: €9,00

Florijn / NevenBestellen

Jacobus Fruytier

In dit boek wordt een studie geboden over het leven en de werken van J..
Prijs: €10,00

Fruytier / KoolenBestellen

Ter gedachtenis Ds.J.v.Haaren

Leven en werk van Ds.J.v.Haaren.

Boek is in keurige staa..

Prijs: €7.50

Haaren.v.J.Ds.Bestellen

Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden

Uit het leven van ds. W. den Hengst (1859-1927) Ds. Den Hengst werd i..
Prijs: €8,50

Hengst.d.W.Ds./SchipperBestellen

Jacobus Fruytier, zijn leven en zijn tijd

In dit boek, dat als afscheidscadeau gegeven werd aan leerlingen ..

Prijs: €5.00

Hofman/ASchipperBestellen

Stillen in den lande

Serie Levende getuigenissen. Kerkelijk en gezelschapsleven rond de Kul..
Prijs: €8,00

Hoogerwerf-HollemanBestellen

Niets bij geval

Hoogerwerf-Holleman.

In dit boek wordt het leven beschre..

Prijs: €10.00

Hoogerwerf-Holleman, R.Bestellen

Beloofde dominee

Omstreeks 1840 deed de jeugdige Dirk Bresser intrede als predikant ..

Prijs: €10.00

HooghwerffBestellen

Uw hoop Uw kudde woonde daar

Jansje Fortuin en haar vriendenkring.

Jansje Fortuin uit..

Prijs: €7.50

Hooghwerff.B.Bestellen

Johannes Hoornbeeck als theoloog van de Nadere Reformatie

ohannes Hoornbeeck. Reformatorisch onderwijs en de schat der eeuwen.
Prijs: €7,00

Hoornbeeck.JohannesBestellen

Leven en sterven van ds. L. Hubregtse

Ds.L.Hubregste (1845-1922) was predikant van de Ledeboeriaanse geme..

Prijs: €9.00

HubregsteBestellen

Gods leidingen met Johannes Huss

Gods leidingen met Johannes Huss. Een verhaal uit het blad " Eskol "va..
Prijs: €5,00

HussBestellen

Kersten.Ds.G.H.

Facetten van zijn leven en werk.

Door Ds. M.Golverdingen..

Prijs: €15.00

Kersten.Ds./ Golverdingen.Ds.Bestellen

Hermann Friedrich Kohlbrugge

Uitgebreide biografie van deze bekende leraar. Vertaald door ds J.van ..
Prijs: €12,50

Kohlbrugge .H.F.Bestellen

Gods weg is volmaakt

Ter gedachtenis aan Ds. A. Kot van Hendrik Ido Ambacht,

&nb..

Prijs: €6,00

Kot.A.Ds.Bestellen

Ter gedachtenis

- Een terugblik.

- Ter gedachtenis.

- 'Lie..

Prijs: €7,00

Lamain.W.C.Ds.Bestellen

Leven en werk van ds. W.C. Lamain

Ds. W.C. Lamain. Ds. Lamain (1904-1984)

Hij  was een b..

Prijs: €17.50

Lamain/NatzijlBestellen

Historie der martelaren

Historie der martelaren die, om de getuigenis der evangelische waar..

Prijs: €60.00

Landwehr.J.HBestellen

Een leesbare brief

Willem van Leeuwen (1868-1940) was een hervormde voorganger, die ..

Prijs: €11.50

Leeuwen.v.W. /HilleBestellen

Leven en Werk

Ds.H.Ligtenberg Leven en Werk door A.Bel Ds.H.Ligtenberg werd in 188..
Prijs: €11,50

Ligtenberg.Ds.Bestellen

Uit het leven en de nagelaten werken van Ds. Donald MacDonald

Uit het leven en de nagelaten wer..

Prijs: €5.00

MacDonaldBestellen

Een parel in de kroon van de Levensvorst.

Prijs: €10.00

Meer.v.E/HilleBestellen

Gods menigvuldige reddingen

De bekende predikant H.H. Middel, die leefde van 1802-1882, geeft h..

Prijs: €9.00

Middel.H.H.DsBestellen

Hulp van God verkregen hebbende

Uit het leven van ds. J. Mijnders Ds. J. Mijnders, geboren 1921, we..

Prijs: €10,00

Mijnders.J.Ds. KranendonkBestellen

Mij zal niets ontbreken

Uit het leven van Pieter Morilyon.
Prijs: €10,00

Morilyon.Pieter / Post.S.DBestellen

100 portretten van Godgeleerden in Nederland uit de 16e, 17e en 18e eeuw

100 portretten van Godgeleerden in Nederland uit de 16e, 17e en 18e ee..
Prijs: €5,50

n.v.t.Bestellen

Uit het leven van Ds. A. Verhagen

Hierin wordt leven en werk beschreven van ds. A. Verhagen die meer dan..
Prijs: €7,50

Nieuwland/VerhagenBestellen

Als een eenzame mus op het dak

In 1914 werd ds. J.P. Paauwe afgezet als hervormd predikant.

..
Prijs: €9.50

Paauwe.J.P.Ds/Dros-SjoerBestellen

Een brandende en lichtende kaars.

Verslag van de begrafenis van Ds. J. Pannekoek.

Rouwdienst ..

Prijs: €7.50

Pannekoek.J.Ds.Bestellen

Gij hebt mijn omzwerven geteld

Gij hebt mijn omzwerven geteld.

Levensschets van Ds. J. Pan..

Prijs: €7,50

Pannekoek.J.Ds.Bestellen

Boddaert & Schutte

S.D.Post Pietistische dichters in de achttiende eeuw Paperback : 4..
Prijs: €15,00

Post.S.D.Bestellen

Levensbeschrijving en brieven van L.J. Potappel

De met de hoofdpersoon geestverwante auteur beoogde een "stich..

Prijs: €6,00

Potappel/SmitsBestellen

Dierbaarste geschenk

Ds. Jacob van Prooijen (1912-1991) was predikant van de oude Gerefo..

Prijs: €20.00

Prooijen.v.J.Ds.Bestellen

Een lichtende kaars,

Uit het leven van de heer A.de Redelijkheid.

Mooie levensbe..

Prijs: €10,00

Redelijkheid.d.A. /Neven.Bestellen

In een vurige wagen ten hemel

Brieven uit de kerker door gevangen kinderen van God, o.a. overgenomen..
Prijs: €6,00

Rijswijk.v.CBestellen

Uit de pastorie - deel 2

Een tweede bundel artikelen van de hand van ds. J. Roos, predikan..

Prijs: €8.50

Roos.J.Ds.Bestellen

Uit de pastorie 2

Een tweede bundel artikelen van de hand van ds. J. Roos, predikan..

Prijs: €8.50

Roos.J.Ds.Bestellen

Theodorus a Brakel 1608-1669

Een voorbeeld van allertederste Godsvrucht.

 

<..
Prijs: €9.00

Ros/BrakelBestellen

Het vreemdelingsleven van Sions kinderen.

Enige herinneringen van vrouw Ruit te Dirksland en van M. Bout-Br..

Prijs: €14.00

Ruit / Bout-BraalBestellen

Het vreemdelingsleven van Sions kinderen.

Enige herinneringen van vrouw Ruit te Dirksland en van M. Bout-Br..

Prijs: €11.50

Ruit / Bout-BraalBestellen

Saldenus, predikant en dichter

Guiljelmus Saldenus (1627-1694) was gereformeerd predikant in vijf ..

Prijs: €5.00

Saldenus.G. / Kranendonk.W.B.Bestellen

Het leven en sterven van Willem Slootmaker

Willem Slootmaker. Hij leefde van 1840-1938 en woonde in Oud-Beijerla..
Prijs: €3,00

Slootmaker.W.Bestellen

Het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid

Levensschets, predikaties en verslag van de begrafenis van ds. Alexand..
Prijs: €5,00

Snoep.A.Ds.Bestellen

Het leven van Spurgeon

Charles Haddon Spurgeon zijn leven in beeld. Door G.van Wijk. Dit ..
Prijs: €12,50

Spurgeon.C.H.Bestellen

Door U alleen,om't eeuwig welbehagen

Ds.A.v.Straalen. Was predikant van de Ger.Gemeente in Ned. te Barneve..
Prijs: €10.00

Straalen.v.A.Ds.Bestellen

Korte mededelingen uit mijn leven

Opgedragen aan mijn geliefde kinderen Herkingen, November 1977. Geli..
Prijs: €5,00

Struijk.E.Bestellen

Weid Mijn schapen.

Uit het leven van Ds. P. Honkoop (1891-1963).

Pieter Honkoo..

Prijs: €6.00

Toor/ToorBestellen

Een onwaardige dienaar

Jan Vader (1819-1901) stond niet hoog met zichzelf. Hij noemde zich 'e..
Prijs: €14,50

Vader.J./P.DavidseBestellen

Het uitnemendste bevel

Ds.J.Schinkelshoek Mooie levensbeschrijving van deze Oud.Ger. pre..

Prijs: €15.00

Vermeulen/Schinkelshoek.Ds.Bestellen

Pelgrims komen thuis

Uit het leven van Ds.E.L.Meinders en zijn echtgenote. Hardcover : 20..
Prijs: €12,50

Vogelaar, L.Bestellen

S Heeren leiding

In deze goed gebonden uitgave wordt een vertaling gegeven van een b..

Prijs: €8.00

Walker.JaneBestellen

De armen verzadigd

Joh.Westerbeke. Leven en werk van Petrus Immens geplaatst in de kerk..
Prijs: €5,50

WesterbekeBestellen

In Zijn huis wilt Hem loven

Dit boekje bevat levensgeschiedenissen van wat minder bekende pre..

Prijs: €6.50

Westerbeke.J.Bestellen

Een wonder van genade

Uit het leven van N. Wijnmaalen-van den Heuvel en verslag van de be..

Prijs: €11.00

Wijnmaalen - van den HeuvelBestellen

De eenvoudigen

'De eenvoudigen' is een verzameling persoonlijke getuigen..

Prijs: €7.50

Zwaan.v.d.G.Bestellen

Boekhandel Hazeleger

Lunterseweg 37
6718WC Ede
(+31) 0318615639
info@boekhandelhazeleger.nl
Contactgegevens